arkeologinen kohde; Hyyrönhauta

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Asuinpaikkan ydinalue sijaitsee alavan vesijätön väliin jäävällä kumparemaisella niemekkeellä. Asuinpaikka sijaitsee Roineen ja Säkkölänjärven välisellä kannaksella ja sen Säkkölänjärveen laskevalla luoteisreunalla. Kannasta pitkin kulkee tie lounaasta koilliseen. Asuinpaikkaan liittyviä merkkejä on tien molemmin puolin olevilta pelloilta. Asuinpaikan ydinalue näyttäisi olevan Säkkölänjärven alavan vesijätön väliin jäävällä kumparemaisella niemekkeellä. Tältä alueelta on kvartseja ja keramiikkaa. Taivallahden puolella asuinpaikka ulottuu tien kaakkoislaidasta 20-30 m leveänä vyöhykkeenä kaakoon, Roineen rantatörmälle ja jatkui siitä kapeana kaistana törmän reunaa itäkoilliseen noin 150 m.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
211010036
Muu luokitus
asuinpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
Muu tunniste
211010036 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/23619 (local)
Valmistus:
ajoittamaton Joutsiniemi, Kangasala, Suomi
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...Fkyy%2F23619