arkeologinen kohde; Tursiannotko

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Tursiannotkossa on rautakautista ja keskiaikaista asuinpaikkakerrostumaa toisiinsa sekoittuneina. Lisäksi on merkkejä kivikautisesta asutusvaiheesta. Kotolahden koillisosassa on peltojen keskellä Tursiannotko, jonka länsireunalla on kallioselänteitä. Pohjoispuolella on Hiidenmäen kallioalue. Itäpuolella kulkee Pirkkalan kirkonkylän ja Vesilahden Säijän välinen tie, josta erkanee Kierikanie. Tursiannotkossa on sekä kivi- että rautakautista sekä keskiaikaista asuinpaikkakerrostumaa toisiinsa sekoittuneina. Alueella on ollut keskiaikaisen Pirkkalan kylän keskus. Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Sapalan pellolla Kierikantien eteläpuolella. Vahvin rautakautinen asuinpaikkakerrostuma on todettu sekä Kierikantien pohjois- että eteläpuolella, aiemmin viljellyllä, vetisellä Sapalan pellolla, ja Sapalan talon pihamaalla tien itäpuolella. Myös Laukaan pelloilla on rautakautista asuinpaikkakerrostumaa. Kierikantien pohjoispuolelta on pintamaata kuorittu pois. Laukaan peltojen länsireunaan on rakennettu kaksi uutta omakotitaloa ja kuorittu peltoa. Rautakautisia kerrostumia löytynee po. alueen ulkopuoleltakin, mm. Juoksijanojan tienoilta. Tursiannotkon vieressä ovat kohteet 16 Hiidenmäki sekä 3 Sapala, Toiva. Kesällä 2001 koekaivettiin tontilla, RN:o 8:26 suunnitellun navettarakennuksen paikalla sekä Sapalan tilan aittarakennuksen kohdalla ja Sapalan palaneen navetan paikalla. Aitan eteläreunustalta löytyi pitkänomainen itä-länsi-suuntainen kiveys, joka voisi olla rakennuksen perusta. Kiveyksen päältä ja sen yläpuolisesta muokkauskerroksesta löytyi palanutta savea, historiallisen ajan keramiikkaa, sarvi- tai luuesineen katkelma ja värittömän pullolasin kappale. Kiveyksen ikää tai käyttötarkoitusta ei voitu selvittää. Suunnitellun uuden navettarakennuksen kohdalta ei todettu löytöjä ja palaneen navetan perustuksissa oli vain resenttejä jäännöksiä.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
604010015
Muu luokitus
asuinpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
Muu tunniste
604010015 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/23859 (local)
Valmistus:
kivikautinen, rautakautinen, keskiaikainen
Pirkkala, Pirkkala, Suomi
Aiheet
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...Fkyy%2F23859