arkeologinen kohde; Veijankuja

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Pääasiassa viikinkiaikainen polttokenttäkalmisto sijaitsee piha-alueilla. Pääasiassa viikinkiaikainen polttokenttäkalmisto sijaitsee piha-alueella Veijankujan, Aitolahdentien ja Veijanmäenkadun ympäristössä. Tutkimusten mukaan ei kalmisto välttämättä ole yhtenäinen, ja siihen kuuluvia osia saattaa löytyä laajemaltakin alueelta. Veijanmäenkadun pohjoispuoliset alueet kuuluvat luokkaan I, eteläpuoliset luokkaan II. Veijanmäenkadun pohjoispuolella on paikoitellen näkyvissä kalmistoon kuuluvia kiviä, samoin Veijanmäenkadun ja Ala-Heikkkilänkadun kulmassa sekä Kässälän talon kaakkoispuolella. Lähialueelle on rakennettu runsaasti pikkuteitä, joita ei näy nyk. peruskartalla. Kiinteän muinaisjäännöksen itäisellä osa-alueella tehtiin koekaivaukset vuonna 2015 (kiinteistöt 837-15-4996-3 ja 837-15-4996-4). Tutkituilla alueilla ei tavattu merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä. Muinaisjäännösalueen rajausta muutettiin tuloksen perustella siten, että pienialainen kiinteän muinaisjäännöksen rajaus säilyy edelleen kiinteistön 837-15-499-3 lounaisreunassa (miekan ja keihäänkärjen löytöpaikka 1900-luvun alussa). Raninen 2016: ei uusia havaintoja muinaisjäännöksestä. Alue koskematon. Pientaloaluetta Takahuhdin vanhan kylämäen itäpuolella.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
837010022
Muu luokitus
hautapaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
polttokenttäkalmistot (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
837010022 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/23992 (local)
Valmistus:
ajoittamaton Ristinarkku/Takahuhti, Tampere, Suomi
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...Fkyy%2F23992