Haku

arkeologinen kohde; Lauha

Kiven- ja maansekaiset röykkiöt ja kiveykset sijaitsevat Rutajärven pohjoisrannan metsässä, Urjalanjoen suun itäpuolella Pappilanmäen etelärinteellä. Paikka on ollut viljeltynä ennen sotia, ja siellä on tehty rakennustöitä vuoden 1954 inventoinnin jälkeen. Osa röykkiöistä on muodoltaan pyöreitä, halkaisijaltaan 3 - 6 m ja korkeutta niillä on 0,5 - 1 m. Osa röykkiöistä on pitkulaisia kiveyksiä. Osa saattaa olla viljelysröykkiöitä.

Vuoden 2022 katselmuksen yhteydessä havaittiin, että Lauhan muinaisjäännösaluerajaus jätti ulkopuolelleen osan Lauri Pohjakallion inventoinnissa (1983) havaitsemista röykkiöistä (tämän tarkastuksen röykkiöt C ja D). Katselmuksessa havaittiin myös kaksi mahdollisesti uutta röykkiötä (A ja B). Niiden rautakautisuus on epävarmaa. Lauhan kohteeseen saattaa liittyä myös yhä paikantamattomia, Pohjakallion inventoimia (1983) röykkiöitä (röykkiöt 5-10), jotka eivät tällä hetkellä sisälly kohteen muinaisjäännösaluerajaukseen. 2022 havaitut röykkiöt ovat:

Röykkiö A
P: 6776924, I: 309675 (ETRS-TM35FIN)
Kiinteistöjen rajalla sijaitseva röykkiö on halkaisijaltaan noin 1,5 ja korkeudeltaan noin 0,5 m. Röykkiö on heinittynyt, mutta hyvin havaittavissa. Se sijaitsee aivan kiinteistöjen rajalle rakennetun pisteaidan vieressä, aidan itäpuolella.

Röykkiö B
P: 6776939, I: 309670
Röykkiö sijaitsee asuinrakennuksen koillisnurkan läheisyydessä. Se on kasattu suuren maakiven ympärille, pääasiassa kiven luoteispuolelle. Röykkiössä kasvaa mm. vuorenkilpeä.

Röykkiö C (todennäköisesti Pohjakallion [1983] röykkiö nro 3 ja Hirvikallion [1954] röykkiö nro 3)
P: 6776954, I: 309650
Röykkiö 3 sijaitsee asuinrakennuksen etupihalla. Sen päälle on arviolta viimeisen kymmenen vuoden kuluessa rakennettu betoniperustainen kotarakennus. Röykkiötä on vielä jäljellä kodan pohjois- ja länsipuolella.

Röykkiö D (todennäköisesti Pohjakallion [1983] röykkiö nro 4 ja Hirvikallion [1954] röykkiö nro 4)
P: 6776944, I: 309643
Röykkiö sijaitsee asuinrakennuksen länsipuolella. Se on pyöreähkö ja halkaisijaltaan 3-4 m. Korkeutta sammaloituneella ja vuorenkilpeäkin kasvavalla röykkiöllä on alle puoli metriä.

QR-koodi

arkeologinen kohde; Lauha

Tallennettuna:
Aineistotyyppi
Arkeologinen kohde
Organisaatio
Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Tunniste
887010011 (muinaisjäännöstunnus)
Muu tunniste
http://tampere.fi/kyy/24394 (local)
Muu luokitus
kivirakenteet (Muinaisjäännöstyyppi)
röykkiöt (Tyypin tarkenne)
Valmistus
Vanhakylä, Urjala, Suomi
Luokitus
kivirakenteet (Muinaisjäännöstyyppi)
Verkossa saatavilla