Haku

arkeologinen kohde; Kunnalliskoti

Kunnalliskodin rakennustöissä vuoden 1953 keväällä löydettiin joukko rautaesineitä, joista toimitettiin tieto asianmukaisesti muinaistieteelliselle toimikunnalla. Intendentti Jorma Leppäaho kävi tarkistamassa löytöpaikan ja sen johdosta alueella tehtiin kaivaukset saman vuoden toukokuussa. Ensimmäiseksi tutkittiin kunnalliskodin länsipuolelta luontainen kiveys, josta oli löydetty keihäänkärki rakennustöissä. Varsinaisissa kaivauksissa löytöjä ei tehty. Seuraavaksi tutkittiin ensimmäisen kaivausalueen vierestä laakea matala röykkiö, josta löydettiin saviastianpaloja. Kolmas tutkimusalue oli kunnalliskodin itäpuolella sijainnut laaja kivikko. Kiveyksestä erottui erillinen pienehkö kiviröykkiö, joka tutkittiin seuraavaksi. Tästä saatiin löytöinä muun muassa poltettua luuta, saviastianpaloja, keihäänkärki ja useamman keihäänkärjen osia sekä pronssinen veitsenkahva. Kaivausten jälkeen kunnalliskodin länsipuolelta kaivettu röykkiö entistettiin ja merkittiin rauhoitustaululla. Itäpuolen kohteet jäivät osittain kunnalliskodin alle. Pohjakallio toteaa vuoden 1983 inventoinnissaan, että länsipuolen kivikko on hävinnyt myöhemmin pihamaan ja teiden tasoitus- ja rakennustöissä.

Vuoden 2008 inventoinnissa ei tehty uusia havaintoja. Entistetty röykkiö on edelleen olemassa merkittynä muinaisjäännöksenä vanhainkodin pääovien edessä.
Rauhoitusluokka 1 Kohde sijaitsee Urjalan kirkolta noin 700 metriä kaakkoon. Edelleen olemassa oleva entistetty ja maastoon merkitty röykkiö sijaitsee aivan vanhainkodin pääoven edustalla. Alue on tasattu pihamaaksi ja teiksi niin ettei entistetyn röykkiön vieressä ollutta toista tutkittua röykkiötä enää ole.

QR-koodi

arkeologinen kohde; Kunnalliskoti

Tallennettuna:
Aineistotyyppi
Arkeologinen kohde
Organisaatio
Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Tunniste
887010015 (muinaisjäännöstunnus)
Muu tunniste
http://tampere.fi/kyy/24398 (local)
Mitat
50 x 50 m
Muu luokitus
hautapaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
hautaröykkiöt (Tyypin tarkenne)
Valmistus
Laukeela, Urjala, Suomi
Luokitus
hautapaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
Verkossa saatavilla