Haku

arkeologinen kohde; Kalkku Mustavuori

Mustavuoren alueen linnoitukset kuuluvat yhtenäiseen puolustusjärjestelmään, jonka tarkoituksena oli estää vihollisen eteneminen lännestä, alue sijaitsee Tampereen länsilaidalla, Nokian rajan tuntumassa. Ensimmäisen maailmansodan aikaiset puolustusvarustukset sijaitsevat noin 800 x 500 m laajuisella alueella Tampere-Pori rautatien eteläpuolella sijaitsevalla länteen laskeutuvalla rinteellä, kohouman lounaispuolella on nykyisin laskettelurinne. Linnoitukset kuuluvat pääkaupunkiseudulta Viroille ja Ähtäriin ja siitä edelleen Kuopioon ja Nurmekseen kulkevaan linnoitusketjuun, jonka Venäjän armeija rakensi tai rakennutti ensimmäisen maailmansodan aikana suojatakseen Pietarin ja Helsingin oletetulta saksalaisten hyökkäykseltä Pohjanlahden suunnalta. Linnoituksia ei jouduttu käyttämään ensimmäisen maailmansodan aikana, mutta osa linnoituksista oli käytössä kansalaissodan aikana. Sodan jälkeen linnoituslaitteiden betonisia osia räjäytettiin monin paikoin ja rauta- ja puuosia purettiin. Mustavuoren alueen linnoitukset on rakennettu vuosina 1916-1917 samanaikaisesti Pitkäniemen ja Pispalanharjun varustustöiden kanssa. Muinaisjäännösalueeseen kuuluu neljä tukikohtaa (ks. erilliskohteet), jotka sisältävät n. 2,5 kilometriä taistelu- ja yhdyshautoja ja lähes 90 niihin liittyvää linnoituslaitteen jäännöstä. Lisäksi etelämpänä olevassa alakohteessa Kalkku Mustavuori laskettelurinne on kaksi hyväkuntoista katkelmaa juoksuhaudoista: toinen länsi - itä-suuntainen, noin 70 metriä pitkä, toinen pohjois - etelä-suuntainen, noin 30 metriä pitkä. Haudat ovat osittain tuhoutuneet hiekanotossa ja laskettelurinteen rakentamisessa. Inventointialue sijaitsee Tampereen kaupungin länsilaidalla, Nokian rajan tuntumassa, Pyhäjärven (vedenpinnan korkeus 77,2 m mpy) pohjoisrannalla, vesirajasta n. 500 m N, rantaa pitkin kulkevan Tampere-Nokia -moottoritien pohjoispuolella, Tampere-Pori -rautatien varrella, pääosin sen S-puolella.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo

arkeologinen kohde; Kalkku Mustavuori

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000002010
Mitat
n. 1,2 km (SSE-NNW) x 0,5 km
Muu luokitus
puolustusvarustukset (Muinaisjäännöstyyppi)
maavallit (Tyypin tarkenne)
taistelukaivannot (Tyypin tarkenne)
suojahuoneet (Tyypin tarkenne)
tulipesäkkeet (Tyypin tarkenne)
yhdyshaudat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000002010 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/24860 (local)
Valmistus
1915-1917
Rahola/Villilä, Tampere, Suomi
Aiheet
Luokitus
puolustusvarustukset (Muinaisjäännöstyyppi)
Verkossa saatavilla siiri.tampere.fi/displayO...Fkyy%2F24860