arkeologinen kohde; Kapeen rajakivi

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Kivirakenteinen rajamerkki, joka muodostuu kivi- ja maarakenteisesta jalustasta ja siitä nousevasta litteästä, suiposta kivesta, jonka sammaloituneessa pinnassa erottuu kaiverruksia: mm. I, ristimäinen/sakarallinen kuvio, 18 17 U B Pystypaaden paksuus n. 10-20 cm, jalusta n. 2 x 2.5 m ja jalustan korkeus n. 0,8 m. Koko rakenteen korkeus n. 1,7 m. Em. rakenteen koillispuolella n. 25 m maantien suuntaan sijaitsee kolme peräkkäistä lohkottua pientä pystykiveä, joiden etäisyys toisistaan on n. 80 cm. 2, hyvin säilynyt rakenne, liittyy oletettavasti pitäjien väliseen rajalinjaan. Metsämaastossa Kapeen kylään vievän maantien itäpuolella sijaitseva rajamerkki. Etäisyys maantiestä rakenteelle on runsaat 30 metriä. Välittömästi rajamerkin lounaispuolella on osaksi metsittynyt vanha soranottokuoppa. Tämän rakenteen koillispuolella n. 25 m maantien suuntaan on kolme pientä pystykiveä.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000024610
Muu luokitus
kivirakenteet (Muinaisjäännöstyyppi)
rajamerkit (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000024610 (muinaisjäännöstunnus)
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-01397228-7DD3-AA36-5F75-B10320502F67 (local)
Valmistus:
ajoittamaton Kapee, Tampere, Suomi
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...B10320502F67