arkeologinen kohde; Vähä-Kantala

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Rautakautinen kenttäkalmisto peltojen ympäröimällä puustoisella mäellä. Paikalta on löydetty metallinilmaisimella (Kanta-Hämeen Muinaisuuden Etsijät) useita rautakautisia esineitä. Kanta-Hämeen Muinaisuuden Etsijöihin kuuluneet metallinilmaisinharrastajat löysivät kalmistoon viittaavia esineitä kesällä 2014 peltojen ympäröimältä metsäsaarekkeelta. Maakuntamuseon tutkija tarkasti 20.10.2014 esineiden löytöalueen ja otti talteen rautaisen miekan ponnen, joka oli kesällä tehdyssä etsinnässä peitetty löytöpaikalleen, sekä viikatteen, joka oli löydetty kesällä muttei ollut kulkeutunut aiemmassa esinetoimituksessa Museovirastoon. Löytäjien ilmoitusten perusteella tehtiin tarkastuskertomukseen alustava kartta, johon löytökohdat on merkitty suuntaa-antavasti. Lisäksi karttaan merkittiin sellaisia kohtia, joissa tarkastuksen aikana metallinilmaisin antoi signaaleja. Mäelle ei kaivettu koekuoppia. Rautakautiset esineet ovat löytyneet eri puolilta mäkeä, melko jyrkän itärinteen juurelta sekä loivasta rinteestä ja tasanteelta mäen länsiosasta. Liitekarttaan 2 on merkitty suuntaa-antavasti esineiden löytöpaikat kirjaintunnuksilla A-E. Kesällä 2014 löydettyjen esineiden kuvat on merkitty samoilla tunnuksilla tarkastuskertomuksen liitteeseen. Esineet A-E on toimitettu Museovirastoon ennen maastotarkastusta. Löytäjät kertoivat esineiden talteen ottamisesta seuraavaa: A. Kupurasoljen katkelma, löytösyvyys n. 20 cm, esine löytyi metsäsaarekkeen joutomaalta, joka kasvoi heinikkoa (GPS:llä löytöaikana paikalta otetut koordinaatit 6787225, 3340489, Z 126). B. Miekan katkelma, esine löytyi kalliomäen itäpäästä, pellon reunaan laskevan rinteen alaosasta, etäisyys peltoon n. 5-6 m. Esine oli n. 15 cm syvyydessä vaakasuorassa. Maassa ei havaittu hiiltä tai nokimaata. Miekan katkelma oli suunilleen NW (ponsi)-SE -suunnassa (löytöaikana paikalta GPS:llä otetut koordinaatit 6787253, 3340511). Mäen itäpäässä oli havaittu maan alla vielä toinen miekan ponsi, joka jätettiin kesällä paikoilleen ja peitettiin. Lokakuun maastotarkastuksessa se otettiin talteen (koordinaatit 6787250, 3340512, Z. n. 97). C. Keihäänkärki, sijaitsi n. 3 m miekan löytöpaikasta, n. 20 cm syvyydestä (koordinaatit 6787252, 3340515). D. Rautainen avain, n. 10-15 cm syvyydestä, lähellä kookkaita kivilohkereita. Koordinaatit 6787245, 3340511. Samasta kohdasta löytyi kesällä pronssiesineen katkelma (E). Tarkastuksessa Lähdesmäelle annettiin lisäksi metsäsaarekkeesta kesällä löydetty rautainen viikate, jonka tarkka löytöpaikka ei ollut tiedossa. Alueella oli kesällä havaittu kaksi muuta vastaavaa esinettä, jotka oli jätetty paikoilleen. Niiden tarkempia löytöpaikkoja ei ryhdytty tarkastuksessa selvittämään enempää. Metallinilmaisinharrastajat löysivät tarkastuksen jälkeen 20.10.2014 metsäsaarekkeen lounaispuolen peltoalueelta, vajaan 100 metrin etäisyydessä saarekkeesta, seuraavat metalliesineet, jotka toimitettiin Pirkanmaan maakuntamuseoon kysymyslehden kanssa. Esineiden löytösyvyydet olivat 10 - 15 cm ja ne löytyivät Vähä-Kantalan kiinteistön alueelta, löytäjien ilmoittamista koordinaattipisteistä: - pronssihela, P: 6784341, I: 340288 - metallipunnus, P: 6784324, I: 340314 - raha, P: 6784330, I: 340338 - raha, P: 6784329, I: 340310 2 Kalmisto sijaitsee haja-asutusalueella, Vähä-Kantalan tilakeskuksen lounaispuolella, peltoalueen ympäröimällä metsäsaarekkeella ja sen lounaispuoleisella pellolla. Metsäsaareke on pienikokoinen, itäosasta melko jyrkkä, puustoinen ja muutoin joutomaata oleva alue. Kalmistomäkeä ympäröivän peltoalueen länsipuolella on Vanajaveden Rauttunselästä erkaneva Saarioisjärvi. Mäellä on sekä avokalliota että maannoksen peittämää alaa. Metalliesineiden löytöalueiden etelä- ja lounaispuolella on vuoden 1640 maakirjakartan perusteella sijainnut Kantalan kylän historiallinen tonttimaa. Tarkastuksessa mukana olleet maanomistajan edustajat mainitsivat kylästä. Kylänpaikalla ei toistaiseksi ole tehty arkeologista maastotarkastusta.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Mitat
Talteen otettuja löytöjä ja matellinilmaisimen antamia signaaleja on peltosaarekkeen eri osista. Lisäksi signaaleja havaittiin saarekkeen viereisellä peltoalalla. Tarkastuksen jälkeen metallinilmaisinharrastajat löysivät vajaan 100 metrin etäisyydessä saarekkeesta sen lounaispuolelta vielä kaksi hopearahaa, metallipunnuksen ja pronssihelan.Niiden löytöalue sisällytettiin kiinteän muinaisjäännöksen alustavaan rajaukseen, joka on suoja-alueineen n. 100 x 140 metriä. Metsäsaarekkeen laajuus on n. 50 x 75 m. Tarkastuksessa tehdyn arvioinnin perusteella muinaisjäännösalueeseen esitetään sisällytettäväksi 10 metrin suoja-alue.
Muu luokitus
hautapaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
polttokenttäkalmistot (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-03BDE8A6-53A5-89AE-CB36-8992FE8DE8BA (local)
Valmistus:
ajoittamaton Valkeakoski, Suomi
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...8992FE8DE8BA