Korkeakoulujen kirjastojärjestelmävaihdokset tuovat muutoksia Finna.fi-hakupalvelun käyttöön. Lue aiheesta lisää.

arkeologinen kohde; Kaarilan rakuunatorppa

Autioitunut rakuunatorpan paikka. Vuoden 1767 isojakokartassa kuvattu rakuunatorpan paikka. Kohde voidaan lähinnä tiestön perusteella asemoida tarkasti vuoden 1946 ilmakuvaan ja siitä edelleen peruskartalle. Rakuunatorppa on sijainnut nykyisen Nokiantien paikkeilla kulkeneelta maantieltä Raholan kartanolle johtaneen sivutien varressa. Sivutie on 1960/70-luvulla suoristettu nykyiseksi Raholankaduksi, joka yhä kulkee torpanpaikan itäpuolelta. Puistoalue nousee pengermäisesti katulinjan yläpuolelle ja niiden välissä on maaleikkaus. Metsittyneen alueen itäosaan on saatettu siirtää maata kadunrakennuksen yhteydessä. Vanhimmissa ilmakuvissa (1946 ja 1956) torpanpaikka sisältyy käytössä olevaan peltoon tai kasvimaahan. Viimeistään 1960/70-luvulta lähtien paikka on jäänyt käytöstä ja metsittynyt. Torpanpaikan halki kulkee kinttupolku Raholankadulta länteen, kadulta katsottuna noin 40 metrin päässä sijaitsevien pientalojen takapihoille. Torpanpaikka ei autioitumisensa jälkeen vaikuta olleen muunlaisen maankäytön kuin viljelyn piirissä, ehkä lukuun ottamatta itäosaansa, johon Raholankadun rakentaminen on voinut vaikuttaa. Kohteella on siten selvää arkeologista potentiaalia. 2 Pieni puisto Raholankadun länsipuolella pientaloalueella. Puisto ei vaikuta intensiivisesti hoidetulta tai muokatulta.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

arkeologinen kohde; Kaarilan rakuunatorppa

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000037229
Mitat
Noin 170 neliömetriä.
Muu luokitus
asuinpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
torpat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000037229 (muinaisjäännöstunnus)
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-1556AF89-796B-5DD4-5254-5076C8D1F24E (local)
Valmistus:
ajoittamaton Kaarila, Tampere, Suomi
Rahola, Tampere, Suomi
Verkossa saatavilla siiri.tampere.fi/displayO...5076C8D1F24E