opetus; Sääksjärven koulu

Sääksjärven koulu sijaitsee Lempäälän pohjoisosassa lähes Tampereen rajalla. Koulukeskusta rajaavat idästä Valtatie 3, ja lännestä Tampereentie. Sääksjärven koulun alueella on yhdeksän rakennusta, joista kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti kiinnostavimmat ovat useammassa eri vaiheessa rakennettu varsinainen opetustilat käsittävä koulurakennus, entinen keittola-asuntolarakennus sekä entinen opettajille tarkoitettu 2-kerroksinen asuinrakennus. Varsinaiset opetustilat käsittävä koulurakennuksen vanhin osa on vuodelta 1957 ja laajennus valmistunut 2001. Sääksjärven kansakoulu on muuttunut Suomen suurimpiin kuuluvaksi peruskoulun yhtenäiskouluksi. Lukuvuonna 2017–2018 oppilaita on 793 ja henkilökuntaa 100. Koulukeskuksessa toimivat Sääksjärven ala-aste, peruskoulun yläaste ja esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Koulurakennukset muodostavat eri aikoja edustavan hyvin säilyneen kokonaisuuden. Sääksjärven koulussa on kolme selvästi erottuvaa kerrostumaa; 1930-luvun entinen asuntola-keittola, 1950-luvun kivikoulu ja 2000 luvulla valmistunut laajennus. Ajallisesti kerroksisen kokonaisuuden eri osat sopivat ilmeeltään toisiinsa mutta kukin on tunnistettavissa oman aikansa tuotteeksi. Rakennus on mainittu Lempäälän kullttuuriympäristöohjelmassa vuonna 2006 arkkitehtonisesti arvokkaana. Sääksjärven koulun pihapiirin rakennukset edustavat rakennusaikansa arkkitehtonisia ihanteita ja ovat säilyttäneet alkuperäiset piirteensä hyvin. Rakennukset muodostavat edustavan kokonaisuuden. Koululla on erityistä kulttuurihistoriallista arvoa kunnan koulutoimen historian kannalta.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

opetus; Sääksjärven koulu

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Rakennus
Organisaatio Museokeskus Vapriikki
Inventaarionro
Tampereentie 422
Muu luokitus
opetus (kohdetyyppi)
Valmistus
ajoittamaton Tampereentie 422
Verkossa saatavilla siiri.tampere.fi/displayO...B92BC85A06D1