arkeologinen kohde; Tammerkoski 2

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Epämääräistä koskenpohjarakennetta, luultavasti jonkin koskityömaan jäännös. Satakunnan sillan pohjoispuolella, sillan vieressä kosken pohjalla on kaksi puusta tehtyä aitamaista rakennetta. Rakenteet on tehty noin 10 cm leveästä ja 3 cm paksusta laudasta. Laudat on juntattu koskenpohjaan ja laudoista muodostettu kosken virtaussuuntaan nähden vinossa oleva seinämä. Tätä nykyä laudat ovat katkenneet ja niistä on nähtävissä noin 30 cm korkeuteen koskenpohjasta ulottuva osa. Seinämä laudat on yhdistetty toisiinsa rautaisilla niiteillä. Rakenne sijaitsee aivan Satakunnan sillan vieressä. Sillan itäkaaren alla on kahden, halkaisijaltaan 15 cm olevan pystypaalun jäännökset. Siltakaaren alustan kohdalta koskenpohja on päällystetty betonilla. Paikoin betoni on virran vaikutuksesta kulunutta ja näkyville on tullut betonin alla olevaa puurakennetta. Tulkinta: Samankaltaista lautaseinämää on ympäriinsä koskenpohjaa, etenkin harmaakivisten kosken seinämien vieressä. Kyseessä voi olla esim. niiden rakentamiseen liittynyt rakenne. Tulkinta (Raninen 2014): Ei lisättävää. ei suojeltava Kohde sijaitsee Satakunnansillan pohjoispuolella, aivan sillan ja kosken itärannan liitoskohdassa, sillan pohjoispuolella. Lautaseinämän gps-koordinaatit ovat 6825694/ 3327824.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000021098
Muu luokitus
teollisuuskohteet (Muinaisjäännöstyyppi)
Muu tunniste
1000021098 (muinaisjäännöstunnus)
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-40F24955-1AD0-445B-7D47-7C48B8C4B67E (local)
Valmistus:
1800-1900-luku
Tampere, Suomi
Aiheet
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...7C48B8C4B67E