Haku

arkeologinen kohde; Rotator

Paikalta on löytynyt primitiivinen kirves, joka ajoittuu mesoliittiselle kivikaudelle. Kivikirveen on löytänyt Martti Lehtinen. Kyseessä on primitiivinen kirves, joka on muodoltaan trapetsoidi. Poikkileikkaus on päistä terävä soikio. Lappeet on hyvin hiottu, kyljistä hiaistu. Muoto on suomusjärvenkulttuurin aikainen: jos kyseessä on rantalöytö, kirves on Tampereen vanhimpia esineitä. Löydölle ei anneta löytönumeroa, vaan tieto "Tampereen Koiviston kansakoulu". Raninen 2016: Muut kohteet -paikkatietokannassa rajattu löytöalue lähes kokonaan tuhoutunut (moottoritiepenger, monitasoliittymä, teollisuusrakennus ja sen tasoitettu teollisuuspiha-alue). Löytöalueen länsiosassa, teollisuuskiinteistön pihalle johtavan tien ja Lempääläntien välissä, on vajaan 4000 neliömetrin laajuinen risukkoinen joutomaa, joka ei vaikuta voimakkaasti muokatulta. Topografia viettää luoteeseen. Em. joutomaata lukuun ottamatta kiinteän muinaisjäännöksen säilymiselle ei juuri ole edellytyksiä. Esine on löytynyt Osuusliike Voiman sikalan luona olevasta pellosta. Rädyn inventoinnin aikana vanha hirsinen kaupparakennus on vielä ollut jäljellä, mutta sikalaa ei enää ollut. Sikalan viereisen pellon alue tuli suunnilleen paikallistettua. Salo esittää pellon olevan nykyisin Rotatorin aluetta. Räty oletti löytöpaikan tuhoutuneen valtatie 3:n tietöissä.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo

arkeologinen kohde; Rotator

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Muu luokitus
löytöpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
irtolöytöpaikat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-41CDC103-6A0F-6930-028F-86132780D66D (local)
Valmistus
mesoliittinen kivikausi
Lakalaiva, Tampere, Suomi
Aiheet
Luokitus
löytöpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
Verkossa saatavilla