arkeologinen kohde; Loukamo

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Järven rantaan rajautuva louhoksen alue oli tarkastusajankohtana suureksi osaksi puuton ja maastossa oli laajahkolla alueella hajallaan louhittua kiviainesta, sekä suurempia lohkareita että pienten silppukivien muodostelmia. Lohkareissa oli runsaasti porausjälkiä. ehdotetaan elinkeinohistorialliseksi suojeltavaksi rakenteeksi, Kapeen alueella esiintyy useita, muistitiedon perusteella lähivuosikymmeninä käytöstä jääneitä louhintapaikkoja, joista tämä on yksi. Niiden tarkkaa ikää ei tarkastuksen yhteydessä ole selvitetty esim. arkistolähteistä. Osassa toiminta on voinut olla myös pitkäaikaista. Kapeen kylän Viinamäki-nimisellä alueella Näsijärven rannassa sijaitsee käytöstä jäänyt kivilouhos. Paikkaa on tiettävästi kutsuttu Loukamoksi. Maasto on kallioista rantavyöhykettä, joka kasvaa osittain metsää. Kiviainesta louhittiin ympäris vuoden jonkin aikaa, ilmoittajan mukaan vielä 1970-luvulla. Louhos tuotti ainakin katurakentamisessa käytettyä reunakiveä.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Muu luokitus
raaka-aineen hankintapaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
louhokset (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-49A73FCC-2046-B18E-28B3-0411F7014E2A (local)
Valmistus:
ajoittamaton Kapee, Tampere, Suomi
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...0411F7014E2A