arkeologinen kohde; Tampere - Kangasala -tie

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Merkittävä historiallinen maantie. Poutiainen et al. 2013 (Kangasalan Vatiala): Asemointi vuoden 1775 isojakokartalta. Vanha tielinja kulkee lähes kokonaisuudessaan nykyisten teiden alla. Raninen 2016 (Tampereen Vehmainen): Hist. kartoista asemoitu tielinja suurimmaksi osaksi nykyisten teiden alla, mutta katkelma on jäänyt kokonaan käytöstä. Raninen 2016 (Tampereen Messukylä): Aakkulanharjun itäpäässä katkelma pitäjänkartoista asemoidusta tiestä on ilmakuvista päätellen säilynyt metsäpolkuna vanhan hiekanottoalueen pohjoispuolella. Tampere Vehmainen: Kyseessä on keskiajalta lähtien tunnettu maantie Kokemäenjokilaaksosta Kanta-Hämeeseen. Historiallinen tielinja on asemoitu Vehmaisten - Hyllilän tiluskartan (1735) ja jakokartan (1802 - 1855) perusteella. Vuoden 1946 ilmakuvassa maantie on jo oikaistu nykyiseksi Kangasalantieksi, mutta vanhan maantien mutkittelevampi linja näkyy monin paikoin Kangasalantien eteläpuolella. Kaukajärven luoteisrannalla historiallinen tielinja vastaa tarkoin noin 200 metrin matkalla Haiharansuu-nimisen sorapäällysteisen ja valaistun kevyen liikenteen väylän linjausta Kangasalantien eteläpuolella. Kaukajärven soutustadionista ja uimarannasta itään sijaitsee noin 500 metriä leveä, kaarevarantainen niemi/rannan ulkonema, jonka keskellä sijaitsee iso puurakennus osoitteessa Kaukajärventie 90. Tämän niemen alueella katkelma vanhaa maantielinjaa on jäänyt kokonaan käytöstä välttyen samalla rakentamiselta. Vielä 1900-luvun keskivaiheen ilmakuvissa vanha tielinja hahmottuu niemen koillisosassa peltoalueen pohjoisreunalla. Vanha tielinja sisältyy kiinteistöjaotukseen kiinteistönä 837-582-1-22 (lakkautettu yleinen tie). Puurakennuksen länsipuolinen alue on nykyisin pääasiassa heinikkoa, jonka alueella tielinjasta ei enää erotu merkkejä kasvillisuuden ja paikalle levitetyn pihamullan läpi. Puurakennuksen pohjoispuolella on 1960/70-luvulta lähtien metsittynyt alue (pääosin vanhaa peltoa), jossa tielinja tuntuu on kasvillisuuden ja karikkeen peitossa, mutta tuntuu silti hahmottuvan heikosti. Inventointihavaintojen perusteella ei voi päätellä, onko käytöstä jääneen tielinjan kohdalla säilynyt historiallisia tiekerroksia. Kartta-asemoinnin mukaista käytöstä jäänyttä tielinjaa on runsaan 300 metrin pituudelta. Tampere Messukylä: Kaukajärvestä länteen aina Tampereen keskustaan saakka pitäjänkartoissa (1847, 1906 - 07) kuvattu tielinja on lähes kokonaan jäänyt nykyisten teiden alle lukuun ottamatta noin 150 metriä pitkää katkelmaa Aakkulanharjun itäpäässä (Viialan pientaloalueen koillispuolella). Kyseessä on nykyisin karttaan merkitsemätön linja, joka liittyy lännessä kävelytiehen ja sen kautta edelleen Vilusentiehen. Entinen Vilusenharjun hiekanottoalue (nykyinen Iso-Vilusen pyöräilypuisto) ulottuu etelästä lähes polkuun asti. Tätä kohdetta ei ole tarkastettu maastossa (ks. Muut kohteet -tietokanta). Tampere Vehmainen: Kaukajärven pohjoisranta ja Kaukaniemen pohjoispuolinen alue, jonka maisemaa hallitsee Kangasalantie.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Muu luokitus
kulkuväylät (Muinaisjäännöstyyppi)
tienpohjat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-49FB216C-10AF-CBBC-98D7-69FE0676DD64 (local)
Valmistus:
ajoittamaton Messukylä, Tampere, Suomi
Vehmainen, Tampere, Suomi
Vatiala, Tampere, Suomi
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...69FE0676DD64