Haku

arkeologinen kohde; Kaupinojan saha

Kaupinojan sahaan näyttää vanhan valokuvan perusteella kuuluneen tuotantotilan lisäksi höyrykoneeseen liittyvä tiilirakennus ja piippu. Lisäksi on olemassa tietoja sekä asuinrakennuksesta että läheisiä kallioalueiden käyttämisestä tuotteiden säilytykseen. Kartoissa näkyvä sahan tontti on melko laaja ja siihen on ilmeisesti kuulunut myös karttoihin merkitsemättömiä rakennuksia ja rakenteita. Paikalla tehtyjen maastokäyntien tuloksena ei havaittu rakenteita, jotka voitaisiin yksiselitteisesti liittää sahaan tai siihen kuuluneisiin rakennuksiin. Paikalla on suoritettu useita rakennushankkeita ja kalliossa ja maastossa voidaan havaita merkkejä eri rakennusprojekteista sekä täyttömaakerrostumista. Todennäköisesti ainakin höyrykoneen suojaksi tehdyn tiilinen rakennus on perustettu kivien päälle (ks kansikuva) ja on mahdollista, että ainakin kyseisestä rakennuksesta ja siihen kuuluneesta piipusta on säilynyt perustuskiviä. Lisäksi alueen kallioihin on kiinnitetty havaittavissa erilaisia metallilenkkejä, pultteja ja betonisia kiinnityspylväitä, jotka saattavat liittyä sahan toimintaan. Nämä rakenteet voivat liittyä myös myöhempään toimintaan alueella ja niiden ajoittaminen tai merkitys ei tämän tutkimuksen yhteydessä selvinnyt. Alueella on viimeisen sadan vuoden aikana tehty laajoja maankaivu, -täyttö, -rakennus ja siirto-operaatioita, joiden tuloksena alueen luonne on huomattavasti muuttunut. Erityisen merkittäviä muutokset ovat olleet Kaupinojan vesilaitoksen ympäristössä, jossa on suoritettu mittavia rakennus- ja louhintatöitä. Lisäksi ranta-aluetta on täytetty ja rantalinja on selvästi siirtynyt. Kohdetta ehdotetaan luokiteltavaksi kulttuuriperintökohteeksi, koska mahdollisesti paikalta tulevaisuudessa paljastuva säilynyt rakenne voitaisiin tulkita muinaisjäännökseksi. Koska kiistattomia havaintoja sahaan kuuluvista rakenteista ei tehty, ei kohdetta tulkittu muinaisjäännökseksi. Kohteen rajaus on suuntaa-antava. Kohteen paikannus perustuu vanhoihin karttoihin ja on suuntaa-antava. Kohde ja sen rajaus saattaa tarkentua maaperään kajoavien tutkimusten tuloksena. Mikäli kohteen luonteeseen, säilyneisyyteen tai sijaintiin halutaan lisäselvyyttä, tulee alueen mahdollisissa jatkotutkimuksissa varautua maaperään kajoaviin tutkimuksiin, sillä alueella, varsinkin tie- tai kevyen liikenteen tieyhteyden alla, saattaa olla jopa muutaman metrin paksuinen kerros täyttömaata.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo

arkeologinen kohde; Kaupinojan saha

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000039639
Muu luokitus
työ- ja valmistuspaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
Muu tunniste
1000039639 (muinaisjäännöstunnus)
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-4B579CD6-7831-C831-56D5-128C395B7A9A (local)
Valmistus
1898-1901
Petsamo, Tampere, Suomi
Aiheet
Luokitus
työ- ja valmistuspaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
Verkossa saatavilla