kulttuuri; Paltanmäen museo

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Paltanmäen museo sijaitsee Orivedentien ja Tampereentien väliin jäävällä korkealla kallioisella ja kivisellä mäellä. Kotiseutumuseoon kuuluu 13 paikalle siirrettyä puurakennusta sekä 1999 rakennettu perinnekorsu. Lisäksi samalla kiinteistöllä sijaitsee 1950-60-luvuilla rakennettu vesitorni. Oriveteläisten vapaa-ajanviettopaikkana ainakin 1800-luvun lopulta alkaen toiminut mäki, jolla on sijainnut soittopaviljonki, tanssilava ja keinu sekä 1930-luvun lopulta lähtien Paltanmäen ulkomuseoalue. Lisäksi alueella on ahkerassa käytössä oleva ulkoilureitti. Museon toiminta mäellä jatkuu edelleen. Museorakennukset muodostavat maisemallisesti merkittävän kokonaisuuden. Tuulimyllyllä on näkyvän sijaintinsa vuoksi erityistä maisemallista merkitystä. Kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittävä kohde.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Rakennus
OrganisaatioMuseokeskus Vapriikki
Inventaarionro
Museotie 2 A 2017/0001
Muu luokitus
kulttuuri (kohdetyyppi)
Valmistus:
ajoittamaton Museotie 2 A
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...E167B967E8D7