muu; Naistenlahden voimalaitos

Naistenlahden voimalaitos sijaitsee Tampereen keskustan pohjoispuolella, Näsijärven rannalla. Alue rajautuu pohjoisessa Poijukatuun, idässä Rauhaniementiehen ja Kaupinojan puistossa sijaitsevaan voimalaitoksen tonttirajaan, etelässä Kekkosentiehen ja lännessä Naistenlahteen. Naistenlahden voimalaitos on Tampereen ensimmäinen ja suurin voimalaitos. Voimalaitoksessa on kaksi voimalaitosyksikköä, Naistenlahti 1 ja 2. Voimalaitoksessa tuotetaan sähköä ja lämpöä Tampereelle ja Pirkanmaalle. Nykyisin käytössä on vain toinen voimalaitosyksikkö, Naistenlahti 2, joka käyttää pääpolttoaineenaan kotimaista turvetta ja puuta. Voimalaitosrakennuksen lisäksi alueella on mm. eri polttoaineiden vastaanottorakennuksia, varastointitiloja, polttoainekuljettimia, huolto- ja korjaustiloja, henkilökunnan tiloja ja voimalaitoksen päästöihin liittyviä puhdistimia. Rakennukset ovat valmistuneet 1971-2015. Alueelle on myös jatkossa suunnitteilla muutoksia ja uutta rakentamista. Voimalaitosalueen rakennuksissa on havaittavissa ajallisia ja toiminnallisia kerrostumia aina 1970-luvun alkuvuosista lähivuosiin asti. Voimalaitos on lähtökohtaisesti kerroksellinen, yhteiskunnan ja ympäristöpolitiikan muutoksiin reagoiva rakennetun ympäristön kohde. Selvitysalueeseen kuuluu voimalaitoksen alue sekä sen itäpuolella, Rauhaniementien toisella puolella sijaitseva Kaupin öljyvaraston ja varalämpökeskuksen alue. Rakennusperinteinen arvo Naistenlahden voimalaitos edustaa oman aikansa, 1970-luvun teollista betonirakentamista. Voimalaitoksen vanhin rakennus-kerrostuma on ollut rakennusperinteisesti yhtenäinen ja osia siitä on edelleen nähtävissä. Alkuperäinen betonirakentaminen karheine pintoineen on näkyvissä lähinnä voimalaitoksen alimmissa kerroksissa sekä erityisen hyvin voimalaitokseen liittyvissä muissa rakennuksissa, mm. vesiasema ja päiväöljysäiliö (1971) ja huoltorakennus, turveasema, turvesiilo ja tuhkasiilo (1977). Kaupunkivoimalan tyypillisiä elementtejä ovat korkea savupiippu, polttoainekuljettimet, suuri polttoainevarasto sekä massiiviset rakennusmassat. Nämä kaikki tunnistettavat elementit ovat nähtävissä myös Naistenlahden voimalaitoksessa. Teollisuushistoriallinen arvo Naistenlahden voimalaitos on teollisuushistoriallisesti kertova ja kerroksellinen rakennetun ympäristön kohde. Erilaiset taloudelliset, poliittiset ja ympäristöpoliittiset tapahtumat ja niihin liittyvät päätökset vaikuttavat voimakkaasti voimalaitosten toimintaan. Toiminnan muutoksista, esim. pääpolttoaineen muutos tai ympäristölainsäädännön muutokset, seuraa lähes poikkeuksetta näkyviä muutoksia voimalaitoksen rakennuskannassa. Naistenlahden voimalaitos sijaitsee Tampereen teollisuushistorian kannalta tärkeällä paikalla. Naistenlahden satama on toiminut kaupungin halkokuljetusten väylänä, paikalla on ollut saha ja kaupungin halkovarasto. Paikalla on ollut lämmöntuotantoon liittyvää toimintaa ja teollisuutta 1800-luvun puolivälistä lähtien. Voimalaitos jatkaa osaltaan paikan teollisuushistoriallista perinnettä. Maisemallinen arvo Naistenlahden voimalaitos sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla Tampereen keskustan läheisyydessä Näsijärven rannalla. Voimalaitos sijoittuu vesialueen ja tiiviin kaupunkirakentamisen rajapinnalle. Sijaintipaikalla on historiallista merkitystä Tampereen varhaisen teollisuuden paikkana. Voimalaitoksen piipuilla on paitsi rakennusperinteistä, myös historiallista ja kaupunkikuvallista arvoa uuden ajan teollisuuden maamerkkeinä Tampereen kaupunkikuvassa. Yhteenveto Voimalaitoksen rakennushistoriallinen arvo on pääosin rakennusperinteistä ja liittyy voimalaitoksen vanhimpaan 1970-luvun kerrokseen. Voimalaitos liittyy historiallisesti Tampereen teollisuushistoriaan ja kehittymiseen nykyaikaiseksi kaupungiksi. Voimalaitoksen rakennuskannassa on nähtävissä mm. ympäristöpolitiikan muutosten heijastuksia. Voimalaitos sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla ja toimii ympäristössään maamerkkinä.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

muu; Naistenlahden voimalaitos

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Rakennus
Organisaatio Museokeskus Vapriikki
Inventaarionro
Naistenlahdenkatu 2 / Poijukatu 1 / Rauhaniementie 13 / Soukanlahdenkatu 4
Muu luokitus
muu (kohdetyyppi)
Valmistus
ajoittamaton Naistenlahdenkatu 2 / Poijukatu 1 / Rauhaniementie 13 / Soukanlahdenkatu 4
Verkossa saatavilla siiri.tampere.fi/displayO...4E50B8A66A85
sulje

Vaikuta Finnan kehittämiseen ja vastaa kyselyyn!

Kerro kokemuksistasi ja tarpeistasi

Avaa kysely

Ei kiitos!