arkeologinen kohde; Lielahden - Niemen tie

Isojakokartassa (1763) näkyvä kahden rusthollin välinen paikallistie, jonka katkelma on säilynyt nykyisenä sorapäällysteisenä tienä veneiden talvisäilytyspaikalla Lielahdessa. Lielahden lakkautetusta selluloosa/kemihierretehtaasta pohjoiskoilliseen johtaa noin 130 metriä pitkä sorapäällysteinen tiekatkelma, joka vastaa isojako- ja pitäjänkartassa näkyvää tielinjaa. Kyseinen tie on kääntynyt itään ja johtanut Niemen rusthollin suuntaan. Nykyisin (2015) tienkatkelma sisältyy veneiden talvisäilytyspaikan alueeseen. Yhä käytössä olevalla alueella sijaitseva, modernilla sorapäällysteellä varustettu historiallisen paikallistien katkelma ei ole kiinteä muinaisjäännös tai kulttuuriperintökohde, eikä sitä esitetä suojeltavaksi. Entisellä teollisuusalueella sijaitseva veneiden talvisäilytyspaikka.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

arkeologinen kohde; Lielahden - Niemen tie

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000039084
Muu luokitus
kulkuväylät (Muinaisjäännöstyyppi)
tienpohjat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000039084 (muinaisjäännöstunnus)
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-70A68594-DDED-8D33-CBC9-6463ACE49205 (local)
Valmistus
ajoittamaton Lielahti, Tampere, Suomi
Verkossa saatavilla siiri.tampere.fi/displayO...6463ACE49205