arkeologinen kohde; Hannunsuo

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

arkeologinen kohde; Hannunsuo

Noin 2,5 x 2 m laajuinen rajamerkki koostuu pienempien, kasvillisuuden peittämien kivien lisäksi useasta suuresta, litteähköstä kivestä (todennäköisesti liusketta), joista osa on vielä pystyssä tai kallistuneena. Kyseessä on mahdollisesti alun perin keskuskivestä ja neljästä kulmakivestä koostunut rajapyykki. Suurin, näkyvissä olevalta osaltaan n. 1,1 x 0,5 x 0,3 m kokoinen kivi sijaitsee jäännöksen itäosassa ja on hieman kallistunut kaakkoon. Sen SW-sivun yläosaan on todennäköisesti myöhemmin (1920-luvulla?) hakattu numero "13", joka oli myös joskus maalattu punaisella maalilla. Muut isot kivet ovat kooltaan n. 50-70 cm (suurin mitta). Niistä kaksi suurinta rakenteen S-osassa ovat W-E-suuntaisia ja kaksi muuta, rakenteen N-osassa, suunnilleen N-S-suuntaisia. Näkyvissä/pystyssä olevissa suurissa kivissä on vain vähän jäkälää; muuten rakenteen jäännöksen pinta on karikkeen peitossa ja kasvaa mustikkaa. Keskiosan korkeus on n. 0,5 m ympäröivän maanpinnan yläpuolella. Rajapyykki on merkitty a-kirjaimella Daniel Hallin v. 1768 laatimaan Nuolialan, Partolan ja Haikan tiluskarttaan. Rajamerkki sijaitsee rajalla, joka on erottanut mahdollisesti jo 1500-luvun lopulla Nuolialan kylän tilukset ("bohl ägor" rajan pohjoispuolella) kolmen kylän - Nuolialan, Partolan ja Haikan - takamaiden jakokunnan yhteisistä takamaaomistuksista. Rajaa ei ole merkitty enää myöhempiin karttoihin. Rajapyykistä luoteeseen ja etelään lähteneet tilusrajat esiintyvät vielä v. 1933 pitäjänkartassa, mutta vanhimmassa peruskartassa (1953, kartoitus 1949-50) ne esiintyvät enää vain metsälinjana. Kiinteä muinaisjäännös. Kohde liittyy kylän ja jakokunnan väliseen, todennäköisesti 1500-1600-luvuille palautuvaan rajaan, sekä kahteen v. 1768 tilusrajaan, jotka ovat myös jääneet pois käytöstä. Kohde sijaitsee nuorta sekametsää kasvavalla vanhalla hakkuualueella valtatien 3 (Tampereen eteläisen ohikulkutien) SE-puolella, siitä n. 90 m. Maasto viettää hyvin loivasti luoteeseen, Hannunsuo-nimiseen kosteaan notkoon. Rajamerkin kummallakin puolella kasvaa nuori kuusi.

Tallennettuna:
AineistotyyppiArkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000032217
Mitat
Noin 2,5 m (W-E) x 2 m
Muu luokitus
kivirakenteet (Muinaisjäännöstyyppi)
rajamerkit (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000032217 (muinaisjäännöstunnus)
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-767CB3E1-D3D2-84A4-25AE-723AFBC5F818 (local)
Valmistus:
1768 tai vanhempi
Haikka, Pirkkala, Suomi
Aiheet
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...723AFBC5F818