arkeologinen kohde; Pirkkalan vanha kirkko

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Pirkkalan seurakunnan vanhalla hautausmaalla sijaitsee vuonna 1850-luvulla puretun puukirkon muistokivi. Sen oletetaan olevan kirkon alttarin kohdalla. Samalla paikalla on oletettavasti sijainnut yksi tai useampia vanhempia puisia kirkkoja, joista on todennäköisesti säilynyt rakenteiden jäännöksiä maanpinnan alapuolisissa kerroksissa vanhan hautausmaan alueella. Lisäksi samalta alueelta on löytynyt varhaisen kirkon kirkkopihan/hautausmaan aidan muuriksi tulkittavia jäännöksiä. Pirkkalan vanhimpien kirkkojen sijaintia ja tarkkaa ikää ei tunneta tarkasti, mutta Suur-Pirkkalaa koskevien kirjallisten lähteiden perusteella oletetaan, että Etelä-Pirkkalan seurakunnan kirkkomaalla on ollut kirkkorakennus mahdollisesti jo keskiajalla. Historiallisen kartan (D. Hall) perusteella ko. alueella on ollut kirkkorakennus ainakin 1760-luvulla ja kirkko on merkitty myös 1770 maakirjakarttaan (Daniel Hall). Tämä kohde sijaitsee n. x km itään Pirkkalan historialliselta kylänpaikalta, josta tunnetaan arkeologisia löytöjä (mm. esineistöä, rakennuksen jäännös) mm. nuoremmalta rautakaudelta. On mahdollista, että varhaisin kirkko on perustettu historiallisen Pirkkalankylän kylätontin tuntumaan, mutta toistaiseksi sellaisesta ei ole arkeologisia havaintoja. Etelä-Pirkkalan kirkkomaalla tiedetään sijainneen puisen kirkon 1800-luvulla. Se purettiin huonokuntoisena 1858 ja hautaaminen kirkon yhteydessä olleelle kirkkomaalle päättyi toistaiseksi. Seuraava kirkko rakennettiin Pohjois-Pirkkalaan, nykyisen Nokian alueelle, Pyhäjärven pohjoispuolelle. Järven eteläpuolella oleva hautausmaa otettiin uudelleen käyttöön 1921, kun hautausmaan yhteyteen oli rakennettu siellä nykyisin sijaitseva kirkkorakennus. 1850-luvulla puretun kirkkorakennuksen paikalle on pystytetty vanhojen kirkkojen muistokivi. Sen kerrotaan sijaitsevan viimeisen paikalla olleen kirkon alttarin kohdalla. Vanhojen kirkkojen paikalla ei ole tiettävästi tehdy aikaisemmin varsinaisia arkeologisia kaivaustutkimuksia. Muistokiven pohjoispuolelta 1970-luvulla käyttöön otetulla uurnahautojen lohkolla (K) on hautakuoppia kaivettaessa havaittu merkkejä kivisistä muurirakenteista. Hautausmaan lohkon B itäreunasta löydettiin syksyllä 2014 hautausmaan käytävän kunnostustyössä kivirakenne, todennäköisesti kylmämuuraamalla rakennetun muurin jäännös. Sen pituus pohjois-eteläsuunnassa on yhteensä n. 9,6 metriä. Rakenteen syvyys on n. 35 cm ja korkeus n. 18 - 33 cm. Kivet ovat osittain lohkottuja, kahdessa on havaittavissa vähäistä sammalpeitettä. Rakenteen länsipuolella on suhteellisen jyrkästi nouseva maapenger, jota on muotoiltu kunnostustyön yhteydessä kaivinkoneen kauhalla. Rakenteen kaakkoispuolella, välittömästi sen vieressä, on 2000-luvun alussa maahan perustettu roskasäiliö ja puutarhavarusteiden teline. Raportissa olevat kuvat dokumentoivat kivirakenteen aseman tarkastusajankohtana. Maakuntamuseolla ei ole tarkkaa tietoa siitä, onko kivien asemaa muutettu roskasäiliön ja työvälinekatoksen perustamisen yhteydessä. On mahdollista, että rakenteita on siirretty alkuperäiseltä paikaltaan. 2 Vanhan kirkon paikka ja historiallinen kirkkomaa sijaitsevat käytössä olevan Etelä-Pirkkalan seurakunnan kirkkomaan keskellä, vanhalla hautausmaalla (nykyiset lohkot B ja osa lohkosta K). Kohde on vajaat 100 metriä Anian rantatien pohjoispuolella. Kirkkomaan alue on viljelysten ja haja-asutuksen ympäröimä.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Mitat
Alustavasti rajattu kiinteä muinaisjäännös n. 30 (W-E) x 44 m (N-S)
Muu luokitus
kirkkorakenteet (Muinaisjäännöstyyppi)
kirkonpaikat (Tyypin tarkenne)
kirkkomaan aidat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-7FDF69BE-846E-C0CC-B849-E4E4158D13CC (local)
Valmistus:
ajoittamaton Pirkkalankylä, Pirkkala, Suomi
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...E4E4158D13CC