arkeologinen kohde; Isoharju

Paikalla on halkaisijaltaan noin 23 m oleva suppilomallinen tervahauta (rakenne A). Hauta on aivan Muiluntien varressa, sen valli näkyy tien lounaispenkassa. Tervahaudan vallit ovat selkeimmät muualla, paitsi luoteisreunalla, jolla on vallia ei ole nähtävissä noin 7-10 m matkalla. Vallittomassa kohdassa voi olla kyseessä tervahaudan halssi, tosin aukko on loivan ylärinteen puolella. Tervahudan ETRS-TM35FIN-koordinaatit ovat P: 6921520, I: 327598. Tervahaudan lounaispuolisessa metsässä, sijaitsee kaksi mahdollista hiilimiilua tai rännimallista tervahautaa. Tervahaudan läheisyydessä, noin kymmenen metrin päässä haudan lounaispuolella, sijaitsee kaksi pitkänomaista painannetta (rakenne B). Ne vaikuttavat yhdistyvän toisiinsa sijaiten kuitenkin toisiinsa nähden hieman limittäin. Painanteista tervahautaa lähempi on pituudeltaan 8 m ja leydeltään 2-4 m. Syvyyttää painanteella on 1 m. Kairatessa sen pohjalta, noin 10 cm syvyydestä löydettiin hieman hiiltä. Tämän painanteen luoteispäähän yhdistyy toinen pitkänomainen painanne, jonka pituus on 7 m ja leveys 2,5 m. Syvyyttä tällä painanteella on noin < 1 m. Tästä painanteesta ei löydetty hiiltä kairatessa. Painanteen koordinaatit ovat P: 6921522, I: 327574. Hieman kauempana sijaitsee rakennen C, korkeuskäyriä vasten kaivettu, pitkänomainen painanne. Sen leveys on 2, 5 m, syvyys 1 m ja pituus 8 m. Karattaessa rakenteen pohjalta ei löytynyt hiiltä, podolimaannos oli heikko. Rakenteen koordinaatit ovat P: 6921490, I: 327597. Em. rakenteiden lisäksi alueella on myös pyöreä, halkaisijaltaan 1,5 m painanne koordinaattien P: I: osoittamassa paikassa. Syvyyttä sillä oli < 0,5 m. Painanteesta ei löydetty hiiltä kairatessa. Se tulkittiin luontaiseksi, kenties kaatuneen puun jälkeensä jättämäksi kuopaksi. Kuopan koordinaatit ovat P: 6921504, I: 327580. Kohde sijaitsee Virtain Liedenpohjassa, noin 500 m koilliseen Liedenpohjan kirkosta, Muiluntien vieressä, tien lounaispuolella, metsämaastossa.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

arkeologinen kohde; Isoharju

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000038910
Muu luokitus
työ- ja valmistuspaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
tervahaudat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000038910 (muinaisjäännöstunnus)
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-876F6122-A5F8-32BC-4039-B6FE1DDA72FE (local)
Valmistus
ajoittamaton Virrat, Suomi
Verkossa saatavilla siiri.tampere.fi/displayO...B6FE1DDA72FE