arkeologinen kohde; Lastunen

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Kuusivaltaista sekametsää kasvava, pääosin melko kivikkoinen alue moreeniharjanteella. Miekan ja kirveen löytöpaikka on 3 x 4 m laaja, ehkä raivattu kivetön alue, jonka ympärillä on pääosin luontaista kivikkoa. Kuusivaltaista sekametsää kasvava, pääosin melko kivikkoinen alue moreeniharjanteella. Metallinilmaisimen signaalit keskittyivät harjanteen päällä olevalle tasanteelle, kivettömälle alueelle, jonka keskeltä miekka ja kirves KM 39178 olivat löytyneet. Löytöpaikka on n. 3 x 4 m laaja, mahdollisesti ihmisen raivaama kivetön alue, jonka ympärillä on ainakin pääosin luontaista kivikkoa; osa kivistä näyttää mahdollisesti siirretyiltä/kasatuilta paikalle. Etenkin S- ja W-puolella, loivalla rinteellä on paljon isoja kiviä. Löytöpaikan kaakkoispuolella on tasaista, itäpuolella alkaa nousta loiva rinne, jolla jonkin verran kiviä. Löytäjän mukaan miekka oli löytyessään lähes W-E-suuntaisesti, ja kirves löytyi n. 40 cm sen eteläpuolelta. Löytöpaikalla on maanpinnalla harvaa aluskasvillisuutta, sammalta, kariketta ja risuja Kalmiston likimääräisten rajapisteiden mittaus metallinilmaisimen signaalien perusteella: 1) löytöpaikasta 22 m suuntaan 340 astetta, 5 m metsätien S-reunalla olevasta ojasta; 2) löytöpaikasta 19 m suuntaan 312 astetta; 3) löytöpaikasta 14 m suuntaan 256 astetta; 4) löytöpaikasta 14 m suuntaan 209 astetta; 5) löytöpaikasta 11 m suuntaan 168 astetta. Löytöpaikan koorinaatit GPS:n mukaan (YKJ): X = 6805008, Y = 3328748. Kiinteä muinaisjäännös. Kohde sijaitsee Lempäälän kirkosta 2,5 km ja Ahtialanjärven (79,3 m mpy) itärannasta n. 350 m itään, järveen idästä laskevasta Myllyojasta n. 250 m n, Ahtialantiestä (nro 13776) n. 100 m SW. Paikka on WNW-ESE-suuntaisella, järven suuntaan laskevalla moreeniharrajnteella, rantapeltovyohykkeelle idästä työntyvällä metsäniemekkeellä, Ahtialantiestä länteen erkanevan metsätien eteläpuolella. Paikalta on näkymä pellolle SW- ja NW-puolelle.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000024396
Muu luokitus
hautapaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
Muu tunniste
1000024396 (muinaisjäännöstunnus)
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-8A2BCAB4-1DC1-244D-4149-97F5662845FE (local)
Valmistus:
viikinkiajan loppu
Lastunen, Lempäälä, Suomi
Aiheet
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...97F5662845FE