arkeologinen kohde; Orivesi-Jämsä tie

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Orivedeltä Länkipohjaan johti 1670- ja 1680-lukujen vaihteessa kaksikin ratsupolkua. Länkipohjaan johtava tie tunnetaan vuodelta 1708. Nyt inventoidulla suunnittelualueella ainoastaan Pohjantien lyhyt osuus (kts. kartta 5) on säilyttänyt edes osin alkuperäisen luonteensa. Tien ympärillä on vielä osin avointa peltomaisemaa osana Lyytikkälän Hirsilän maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Alueella tulisi rakentaa maisema-arvot huomioiden. Myös tällä tienosalla tulisi huomioida tiekerroksiin kajottaessa mahdollinen dokumentointi- ja näytteidenottotarve.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Muu luokitus
kulkuväylät (Muinaisjäännöstyyppi)
tienpohjat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-95115756-C9FA-3133-B26A-FC25ABB055E1 (local)
Valmistus:
ajoittamaton Orivesi, Suomi
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...FC25ABB055E1