Korkeakoulujen kirjastojärjestelmävaihdokset tuovat muutoksia Finna.fi-hakupalvelun käyttöön. Lue aiheesta lisää.

arkeologinen kohde; Lukonlahdentie

Rännityyppinen tervahauta (tervaränni) loivassa mäntykangasrinteessä. Tervaränniksi eli rännityyppiseksi tervahaudaksi tulkittu kourumainen kaivanto. Kaivanto on noin kolme metriä pitkä ja yläosastaan noin 1,5 metriä leveä. Syvyys on noin 60 - 90 cm. Poikkileikkaus muistuttaa v-kirjainta. Eteläpuolella erottuu vähäistä maavallia. Kaivannon keskelle tehdyssä lapionpistossa havaittiin humuskerroksen alla hieman hiiltä ruosteenpunaisen hiekan seassa. Kiinteä muinaisjäännös, luokka 2. Sijaintipaikka on metsässä loivalla, itään/kaakkoon viettävällä mäntykangasrinteellä noin 30 metriä Lukonlahdentiestä pohjoiseen. Särkijärven rantaan on matkaa runsaat sata metriä.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

arkeologinen kohde; Lukonlahdentie

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000037226
Muu luokitus
työ- ja valmistuspaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
tervahaudat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000037226 (muinaisjäännöstunnus)
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-9B2216E4-076F-8A54-B8FC-C0789B27D823 (local)
Valmistus:
ajoittamaton Messukylä, Tampere, Suomi
Hervanta, Tampere, Suomi
Verkossa saatavilla siiri.tampere.fi/displayO...C0789B27D823