arkeologinen kohde; Puhoonlahti

Poteromaisia kaivantoja sisällissodan aikaisen taistelukentän läheisyydessä, osa hiekanottokuoppia. Kohteessa sijaitsee sekavana rykelmänä 11 kuoppaa hiekkamaassa. Kuoppien halkaisija on 2 - 4 metriä ja niiden syvyys vaihtelee noin puolesta metristä vajaaseen metriin. Niitä voisi muuten otaksua hiekanottokuopiksi, mutta Kalevankangas on sisällissodan (1918) aikainen taistelupaikka. Osa kuopista voi olla poteroita. Lumipeite hankaloitti havainnointia, mutta ainakin joidenkin kuoppien etelä/lounaispuolella tuntuisi olevan jonkinlaista vallia. Tämä sopisi poterotulkintaan. Neljä eteläisintä ja isointa kuoppaa sijaitsevat ketjumaisesti. Noin 60 - 70 metriä luoteeseen sijaitsee isompia kaivantoja lähellä Kalevantien pengertä. Ne liittynevät nimenomaan hiekanottoon. Metsää Kalevankankaan harjun kaakkoispään alarinteellä (Järvensivuntien kaakkoispuolella). Iidesjärven Puhoonlahti sijaitsee runsaat 100 metriä etelään.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

arkeologinen kohde; Puhoonlahti

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000039010
Muu luokitus
maarakenteet (Muinaisjäännöstyyppi)
kuopat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000039010 (muinaisjäännöstunnus)
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-A8A8CECD-120F-1A75-50DE-E345FF578B7A (local)
Valmistus
ajoittamaton Järvensivu, Tampere, Suomi
Verkossa saatavilla siiri.tampere.fi/displayO...E345FF578B7A