arkeologinen kohde; Kapeen laivalaituri

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Rannassa sijaitsee laajahkolla alueella louhittuja kivilohkareita sekä kivirakenteisen laivalaiturin rakenteita. Laiturin pohjoisreunassa on vähäisiä jälkiä kivetystä ajotiestä. Paikalla on ilmeisesti ollut myös rata, jonka avulla kookkaat lohkareet kuljetettiin rannassa olevalle nostokraanalle ja lastattaviksi proomuihin. Kivien lastauslaituri sijaitsi matkustajaliikenteessä olleen laivalaiturin pohjoispuolella. Lairutin käyttö lakkasi, kun säännöllinen laivaliikenne (Kuru, Tarjanne, Näsijärvi) loppui, viimeistään n. 1950/60-luvulla (TARK. Juhani Valanto). ehdotetaan liikennehistorialliseksi suojeltavaksi rakenteeksi Näsijärven rannassa Kapeen kylän luoteispäässä sijaitseva kohde, joka on kallioista, harvaa metsää kasvavaa maastoa. Paikalle johtaa ajotie.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Muu luokitus
kulkuväylät (Muinaisjäännöstyyppi)
raaka-aineen hankintapaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
louhokset (Tyypin tarkenne)
laiturit (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-AF55E914-DB5C-9835-37BA-D2616DEC6996 (local)
Valmistus:
ajoittamaton Kapee, Tampere, Suomi
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...D2616DEC6996