Korkeakoulujen kirjastojärjestelmävaihdokset tuovat muutoksia Finna.fi-hakupalvelun käyttöön. Lue aiheesta lisää.

arkeologinen kohde; Nuoliala-Sääksjärvi-tie

Pyhäjärven etelärannalla sijainneesta Nuolialan kylästä eteläkaakkoon, Sääksjärven pohjoisrannalle vienyt tie on merkitty Daniel Hallin laatimiin isojakokarttoihin (1768) ja Pirkkalan pitäjänkarttaan (1770) sekä Kuninkaan kartastoon (lukuunottamatta eteläisintä osaa) ja Kuninkaan tiekartastoon. Kalmbergin kartaston (1856) ja venäläisen topografisen kartan (1909) perusteella 1800-luvun aikana tien linjaus nykyisen Toivion asuinalueen eteläpuolella on muuttunut (pääreitti siirtyi lännemmäksi). Noin 70 m pitkä, NW-SE-suuntainen osa 1700-luvun tielinjasta on säilynyt maastossa polkuna ja metsätienä kahden hyvin kivikkoisen moreenimäen välissä. Etelämpänä tielinja ei enää erotu, ja sen tarkka sijainti on epäselvä.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

arkeologinen kohde; Nuoliala-Sääksjärvi-tie

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000037227
Muu luokitus
kulkuväylät (Muinaisjäännöstyyppi)
tienpohjat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000037227 (muinaisjäännöstunnus)
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-B2A60B72-B1E5-FFFC-C201-E790A219CB7B (local)
Valmistus:
1700-luku
Partola, Pirkkala, Suomi
Aiheet
Verkossa saatavilla siiri.tampere.fi/displayO...E790A219CB7B