Haku

arkeologinen kohde; Ojalan turverata ja -tehdas

Finlaysonin tehdas osti vuonna 1897 Lamminkorven rahkasuon tarkoituksena ottaa sieltä polttoturvetta tehtaan tarpeisiin. Nyt jäljellä on vanha ratapohja, turpeenkuivatusuunin jäänne ja "paviljongin" perusta. Finlaysonin tehdas osti v. 1897 Lamminkorven rahkasuon tarkoituksena ottaa sieltä polttoturvetta tehtaan tarpeisiin. V. 1898 rakennettiin kapearatainen rata Olkahistenlahden pohjukasta Lamminrahkan suolle. Kuivatut turvetiilet kuljetettiin rataa pitkin rantaan ja siitä edelleen proomuilla Tampereelle. Lamminkorpeen rakennettiin suon laidalle työväen asunto, 35 metrin pituinen hirsirakennus, sekä "herrain huvimaja", kahdeksankulmainen paviljonki turvekuivaamon liepeille. Radan varteen, suon lähelle rakennettiin konehuone, höyrykeskus, savupiippuineen tiilestä.
Aumoissa kuivatut turvetiilet kuljetettiin rataa pitkin vaunuilla rantaan, alamäkeen painovoimalla ja tyhjät vaunut takaisin mies- tai hevosvetoisesti. Turvetehdas osoittautui kannattamattomaksi ja lakkautettiin lyhyen omistajanvaihdoksen jälkeen kokonaan v. 1905 (tai 1906). Tiilinen konehuone purettiin ja tiilet myytiin pois. Työväen asuinrakennus paloi poroksi pian autioksi jäätyään. Paviljonki purettiin ja rakennustarpeet kuljetettiin pois.
Nyt turvetehtaasta on jäljellä 1,5 km mittaisen turveradan pohja joka on alkupäästään, Olkahisten lahdelta 800 m etelä-kaakkoon nyt Ojalankylän tienä. Tien päässä vanha turverata jatkuu metsämaastossa osin pengerrettynä ja osin mäkien halki kaivettujen maaleikkausten pohjalla olevana urana. Ojalankyläntien päästä etelään on rakennettu korkea maavalli korpisuon läpi n. 350 m matkalla. Sen eteläpuolella rata kaartuu kevyesti perustettuna koilliseen ja on kaivettu maaleikkaukseen jonka syvyys on alkupäässä 1 m ja kauempana koillisessa lähes 3 m. Metsätien ylitettyään ratalinja jatkuu Lamminrahkan suolle metsämaastoon tasoitettuna urana. Sen päässä, kapean soisen korven ylityksen jälkeen on radan itäpuolella n. 10 m pitkä ja muutaman metrin leveä matala kaivanto jota ympäröi matalat vallit joissa tiilimurskaa ja tiilen paloja. Kyseessä lienee höyrykonehuoneen jäännökset (kuivaamo?). Siitä hieman suolle päin on ratauran länsipuolella metsässä näkyvissä matalia aumoja (matalia pitkänomaisia valleja) jotka jäännöksiä turvetiiliaumoista. Kauempana idässä on moreenikumpareella rakennuksen perustan jäänteet: isoja nurkka- ja tukikiviä jotka muodostavat n. 7 x 20 m suuruisen rakenteen jonka eteläpäässä mahd. kellarin tai uuninpohjan jäänteet. Kyseessä olisi ilmeisesti herrojen huvimajan, paviljongin jäänteet. Lähteissä huvimaja kuvataan avaraksi kahdenksankulmaiseksi, mutta em. perusta on nelisivuinen. Palon jälkiä siinä ei ole eivätkä mitat täsmää työläisten asuntoon. Paikallisen asukkaan mukaan kyseessä olisi paviljongin jäänteet.

Turveradan pohja on Ojalankyläntien jälkeen hyvin säilynyt ja osin varsin näyttävä rakenne. Tampereen keskustan koillispuolella, Aitolahdentien kaakkoispuolella, Olkahistenlahden pohjukasta Lamminrahka -suohon ulottuva vanha ratapohja sekä Lamminrahkan päässä oleva turpeenkuivatusuunin jäänne ja "paviljongin" perusta.

QR-koodi

arkeologinen kohde; Ojalan turverata ja -tehdas

Tallennettuna: