arkeologinen kohde; Velkala 4

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

arkeologinen kohde; Velkala 4

Kohteelta on löydetty metallietsinnässä G-tyypin keihäänkärki. Löytö tehtiin metsämaastosta, noin 10 cm syvyydestä, hiekkamaasta. Löytöpaikalla havaittiin myös miekka, josta näkyville otettiin kahvaosa. Havainnon jälkeen miekka jätettiin maahan ja peitettiin. Löytöpaikalta noin 6 m itään havaittiin samassa myös kaksi vahvaa metallietsinsignaalia, jota ei tutkittu. Museoviraston koekaivausryhmä tutki miekan löytöpaikkaa kesällä 2019. Arkeologisen tutkimuksen yhteydessä nostettiin em. miekka, jonka kahva on todennäköisesti samaa tyyppiä kuin Tyrvännön Suontaan pronssikoristeinen miekankahva. Samasta yhteydestä, miekan alta, löytyi kirves ja vierestä pronssisormus, tulusrauta, kolme kiilamaista pientä rautaa ja veitsi. Myös palanutta luuta löydettiin melko paljon. Yhdestä koekaivausryhmän tekemästä viidestä koekuopasta tuli toinen kirves. Koekuopista löydettiin myös keramiikka, luuta (palanutta?) sekä kvartseja. Löydetyt esineet on toimitettu Kansallismuseon konservointikeskukseen, jossa niiden tutkimista jatketaan mm. röntgenkuvaamalla. Miekan ja keihäänkärjen löytöpaikan suurpiirteiset, löytäjän ilmoittamat gps-koordinaatit (ETRS-TM35FIN): 6779660/310255 Lupaavat metallinetsimellä saadut signaalit: A) 6779635/310275 ja B) 6779635/310270 Miekan ja keihäänkärjen löytöpaikan eteläkaakkois- ja itäpuolella on kaksi mäenkumparetta, joista eteläisemmän laki on hyvin tasainen. Sitä, onko laen tasaisuus ihmistoiminnan tulosta, ei pystytä ilman tarkempia tutkimuksia toteamaan. Tämän eteläisemmän, tasalakisen mäen luoteispäässä, mäen juurella on selkeä kellarikuopanne koordinaattien 6779610I310250 osoittamassa kohdassa. kellaripainanteen sisämitat ovat 3 x 4 m, vallien leveys 1-2 m. Syvyyttä kuopanteella on enimmillään noin metrin verran. Mäistä pohjoisemman laella sijaitsee puolestaan länsi-itäsuuntainen, ovaali röykkiö. Sen pituus on 2,5 m, leveys 1,5 m. Korkeutta rakenteella on enimmillään puoli metriä. Röykkiön sijaintipaikan suurpiirteiset gps-koordinaatit ovat 6779630/310290. Velkala 4:n löytöpaikan läheisyydessä sijaitsee kivistä kylmämuuraamalla tehty kaivo, joka liittynee läheiseen Velkalan historialliseen kylänpaikkaan. Kaivon gps-koordinaatit ovat: 6779685/319260. Historialliseen kylänpaikkaan liittyy myös noin 175 m pohjoiskoilliseen miekan löytöpaikalta sijaitsevat kiviaidat, joiden sijaintipaikan gps-koordinaatit ovat 6779815/310230. Kohde sijiatsee 4,5 km luoteeseen urjalan kirkosta, Honkolan kartanon mailla, Kortesjärven itärannalla. Matkaa rantaan on kohteelta noin 160 m. Kohteen läheisyydessä, pelllolla ja peltosaarekkeessa, noin 100 m löytöpaikasta luoteeseen sijaitsee kiinteä muinaisjäännös Velkala 1.

Tallennettuna:
AineistotyyppiArkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Muu luokitus
hautapaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
Muu tunniste
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-C6FFA0D2-8692-0E9B-0F4D-D0D323D4EBEF (local)
Valmistus:
viikinkiaika
Velkala, Urjala, Suomi
Aiheet
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...D0D323D4EBEF