arkeologinen kohde; Lielahdenkatu

Kohteeseen kuuluu viisi todennäköisesti ihmistekoista röykkiötä ja muutama epämääräisempi kiveys sekä rinteeseen tasattu kohta. Kaikille röykkiöille (1-5) on tyypillistä, että ne on koottu suurehkoista (halk. n. 20 – 50 cm) kivistä. Röykkiöissä ei vaikuta olevan pienempiä kiviä tai maata. Kivistä ei ole havaittu porausjälkiä. Alueella havaittiin yksi selkeä röykkiö, neljä todennäköistä röykkiötä ja muutama muodoltaan epämääräisempi kiveys. Röykkiö 1 Sijainti (ETRS TM35FIN) N 6826379 E 325132 Röykkiöistä selkein. Koko noin 3,5 m x 3 m, korkeus noin 0,5 m. Suurista luonnonkivistä (halk. n. 20 – 50 cm.) koottu pyöreähkö kivikasa. Selkeämmän rakenteen koillispuolella (alarinteessä) on matalaa kiveystä, joka saattaa kuulua röykkiöön noin 1 metrin etäisyydelle rakenteesta. Röykkiö 2 Sijainti (ETRS TM35FIN) N 6826372 E 325131 Röykkiön keskellä on suurehko haljennut silmäkivi, jonka päällä ja kyljessä on pienempiä kiviä. On mahdol-lista, että pienemmät kivet ovat lohjenneet isommasta. Röykkiön koillispuolella on pienempiä lohkokiviä maanpinnan tasossa. Koko noin 3,3 m x 2 m, korkeus noin 0,5 metriä. Röykkiö 3 Sijainti (ETRS TM35FIN) N 6826378 E 325126 Pitkänomainen soikeahko röykkiö, jonka koillisosassa on suurehko maakivi. Röykkiön lounaisosa on kaakkois-osaa matalampi. Röykkiön koko on noin 3,8 m x 2,3 m. Korkeus vaihtelee muutamasta kymmenestä sentistä noin 0,7 metriin Röykkiö 4 Sijainti (ETRS TM35FIN) N 6826364 E 325140 Röykkiön lounaispäässä on lohjennut maakivi ja sen koillispuolella on matalaa kiveystä. Röykkiön muotoa on hankala hahmottaa ja se on luonteeltaan epämääräinen. Koko noin 2 m x 2 m, korkeus noin 0,3 metriä. Röykkiö 5 Sijainti (ETRS TM35FIN) N 6826358 E 325145 Röykkiö on koottu sen lounaisosassa sijaitsevan noin 1 m x 1 m kokoisen maakiven läheisyyteen. Erityisesti maakiven koillispuolella on tasaisempi kiveys. Koko noin 3,3 m x 3,6 m, kiveyksen korkeus noin 0,3 m. A) Tasanne Sijainti (ETRS TM35FIN) N 6826356 E 325135 6 Epämääräinen röykkiö Muodoltaan salmiakkimainen matala vallimainen kiveys. Koko noin 2,5 m x 1 m. Korkeus 0,2 metriä. 7 Epämääräinen röykkiö Matala kiveys, josta isommat kivet puuttuvat. Kivien halkaisija alle 20 cm. Koko noin 1,5 m x 1,5 m, korkeus noin 0,3 metriä. 8 Epämääräinen kiveys Pyöreähkö, pienistä kivistä muodostunut kiveys. Halkaisija noin 1 metri ja korkeus noin 0,2 metriä. Kivisessä luoteeseen laskevassa rinteessä on viisi todennäköisesti ihmistekoista röykkiötä ja muutama epämääräisempi kivikasa sekä rinteeseen tasattu kohta. Alue on entistä kuusimetsää, jossa maapohja on kiveä sekä sen alla hiesumoreenia. Maaperä on hankalaa kaivaa käsityökaluilla. Kohteen länsipuolella on kerrostalon grillikota ja pohjoispuolella parkkipaikka. Alue on säilynyt melko luonnontilaisena. Alueen koillispuolella on koivumetsää ja maaperä muuttuu multaisemmaksi tasamaan alueella. Alueen kivet ovat lohkeilleet sään vaikutuksesta, mikä osaltaan vaikeuttaa röykkiöiden alkuperäisten kivien tunnistamista. Alueella on myös tuulenkaatoja; ilmeisesti aikaisemmin kaatuneiden puiden vaikutuksesta rinteeseen on syntynyt myös luontaisia kuoppia.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

arkeologinen kohde; Lielahdenkatu

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000039131
Mitat
noin 20 x 15 m
Muu luokitus
kivirakenteet (Muinaisjäännöstyyppi)
röykkiöt (Tyypin tarkenne)
kivilatomukset (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000039131 (muinaisjäännöstunnus)
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-CCE4FD78-5193-A3F9-DFDF-1F430DD5E310 (local)
Valmistus
ajoittamaton Niemi, Tampere, Suomi
Lentävänniemi, Tampere, Suomi
Verkossa saatavilla siiri.tampere.fi/displayO...1F430DD5E310