opetus; Koulukeskus - Koulutie 8 - Naistenmatkan koulu

Koulukeskuksessa toimivat Naistenmatkan ala-aste, Suupan erityiskoulu, peruskoulun yläaste ja lukio. Koulukeskus on myös Pirkkalan kansalaisopiston merkittävin toimintapiste. Koulukeskus on rakentunut nykyasuunsa vähitellen vuosina 1968-2008. Eri aikoina rakennetut osat poikeavat osin voimakkaastikin toisistaan, muodostaen melko epäyhtenäisen, mutta arkkitehtonisesti kiinnostavan ja kerroksellisen kokonaisuuden. Vanhimman osan julkisivut ovat rapattuja ja valkoiseksi maalattuja. Ala-asteen koulurakennukset on vuorattu puhtaaksimuuratuilla kalkkihiekkatiilillä. Uusin vuonna 2007 valmistunut osa muistuttaa arkkitehtuuriltaan vanhimpia osia valkoisiksi rapattuine julkisivuineen. Koulukeskuksen yläasteen ja lukion rakennusten suunnittelusta vastasi arkkitehti (safa) Pekka Ilveskoski (1931 – 1987). Ilveskoski oli suomalainen arkkitehti, jolla oli oma arkkitehtitoimisto Tampereella. Tunnetuin Ilveskosken suunnittelemista rakennuksista on Tampereella sijaitseva Näsinneulan näkötorni (1971). Hänen muita töitään ovat mm. Tampereen Poliisitalo (1963) ja Sara Hildenin taidemuseo (1979, yhdessä Asko Rasinperän kanssa). Peruskoulun yläasteen rakennus valmistui v. 1968, lukio 1973 ja yläasteen laajennusosa vuonna 1975, kaikki Ilveskosken suunnittelemina. Naistenmatkan koulun (ala-asteen) rakennukset on suunnitellut arkkitehti Mikko Knuuti. Ensimmäinen rakennusvaihe valmistui vuonna 1977 ja toinen vaihe vuonna 1985. Knuuti suunnitteli myös vuonna 1981 valmistuneen yläasteen ja lukion yhteisen rakennuksen. Laajennuksia on tämänkin jälkeen tehty useita. Lukion ja yläasteen yhteinen lisärakennus valmistui 1990, minkä lisäksi yläasteen ruokalaa on laajennettu jopa kaksi kertaa. Monien laajennusten ja peruskorjausten jälkeen koulukeskuksessa on yhä erotettavissa kiinnostavia ajallisia kerrostumia ja arkkitehtonisia ominaispiirteitä. Erityisen arvokkaita rakennuksen osia ovat arkkitehtonisesti ansiokkaat Pekka Ilveskosken suunnittelemat vanhimmat osat, yläaste ja lukio 1960-70-luvulta.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Museokeskus Vapriikki

opetus; Koulukeskus - Koulutie 8 - Naistenmatkan koulu

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Rakennus
Organisaatio Museokeskus Vapriikki
Inventaarionro
Koulutie 8
Muu luokitus
opetus (kohdetyyppi)
tontti (nykyinen tilatyyppi)
tontti (historiallinen tilatyyppi)
Valmistus
Koulutie 8
Luokitus
Verkossa saatavilla siiri.tampere.fi/displayO...056EB5B3F8E7