Haku

asuinkiinteistö; Mallikohde 2021 - Rakennetun ympäristön tutkimus ja Siirin käyttö - talon, kiinteistön tai tilan nimi tai osoite jos nimeä ei ole

8.1.2021 klo 12-14
Käsiteltiin rakennetun ympäristön tiimin kesken rakennetun ympäristön kohteen tiedot, jotta käytetään Siiriä mahdollisimman samoin tavoin.

Pääasiassa tekstitietokentät ovat inventointia varten, mutta jos on erityisiä huomioita ne voi kirjata ao. kenttiin. HUOM: kaikki kentät viimeistä Muistiinpanot -kenttää lukuun ottamatta ovat julkisia.

11.6.2012 klo 12-14:
käsiteltiin hankeen ja alueen tiedot, linkittäminen sekä valokuvat ja lopuksi rakennetun ympäristön kohteen perustiedot ja arvot.

25.6.2012 klo 12-14 :
jatketaan rakennetun ympäristön kohteen tekstitiedoista, lisäksi käsiteltävä rakennukset, sisätilat ja tarkastuskäynnit.

HUOM. Työskentelyn aikana kirjatut huomiot ja ohjeet liitetiedostona hankeessa: Mallihanke 2012 - Rakennetun ympäristön tutkimus ja Siirin käyttö.

Inventointihankkeessa pakollinen kenttä.
Mikäli tehdään kohdetasoista alueinventointia, eikä täytetä erikseen rakennustietoja, kirjataan tähän myös rakennuksen tiedot ja kuvaus. Pääsääntöisesti vain inventoidut kohteet arvotetaan.
Sopivat arvot valitaan alasvetovalikoista. Arvoja voi valita useita jokaisesta kolmesta kategoriasta lisää-napilla.
Jos rakennushistoriallisia, historiallisia tai ympäristöarvoja (maisemallisia arvoja) ei ole, valitaan -
Kaikki yllä valitut arvot on perusteltava tässä arvojen perustelu -kentässä.

Arvoluokitusta (1-3 tai maakunnallisesti arvokas) käytettään vain mikäli hankkeessa on niin sovittu tai jos kohde on maakunnallisessa invetoinnissa arvotettu maakunnallisestiarvokkaaksi.
Mikäli arvoluokitusta ei käytetä, kenttä jätetään tyhjäksi.
- tarkoittaa, että arvoja ei ole.
"ei määritelty" tarkoittaa, että arvoluokitettavaa kohdetta ei syystä tai toisesta ole pystytty tutkimaan riittävän hyvin (esim. kiinteistön omistaja kieltää tulemasta tontille).

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Museokeskus Vapriikki

asuinkiinteistö; Mallikohde 2021 - Rakennetun ympäristön tutkimus ja Siirin käyttö - talon, kiinteistön tai tilan nimi tai osoite jos nimeä ei ole

Tallennettuna:
sulje

Vaikuta Finnan kehittämiseen ja vastaa kyselyyn!

Vastaajien kesken arvotaan 10 kpl Museokortteja.

Avaa kysely

Ei kiitos