arkeologinen kohde; Pyhällönpuiston tie

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Nykyisestä kävelytiestä erkaneva kapeahko tienpohja, joka on tuettu kivillä kolmesta suunnasta. Tasapintainen maa- ja kivirakenne, korkeus n. 80 - 100 cm, leveys n. 5,5 - 6 m, pituus n. 15 m. Tien reunassa on sammaloitunutta kivireunusta/pengertä xx kerroksessa. Kivet ovat ladottuja. Rakenteen pohjoiospää on suoralinjainen ja sen pohjoispuolella on vetinen maa-ala. Rakenteen länsipuolella n. 25-30 metrin etäisyydessä sijaitsee Pyhällön lähde, jota on käsitelty ja maastoa muokattu lähimenneisyydessä. Alueen maapohja on rakenteen pohjoispuyolella kosteaa ja vetistä. Lentävänniemen alueella on sijainnut 1900-luvun alussa torppia, joiden välillä on kulkenyt teitä. Mäntylän ja Suomensaaren välinen tie on kulkenut historiallisen kartan asemoinnin perusteella samalla linjalla kuin tienpohjan jäännös. - historialliset kartat: - tien oletettava ikä Tienpohjan kaakkoispuolella on nuori, kookkaista kivilohkareista tehty penger, joka tukee ja reunustaa kävelytietä. Suojeltava rakenne, historiallisen ajan kulkureitin osa. Lentävänniemen ja Suomensaaren väliset vanhat tiet eivät ole typiltään sellaisia maakuntien välisiä tai muutoin merkittäviä kulkureittejä, jotka ovat muinaismuistolailla rauhoitettuja.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Muu luokitus
kulkuväylät (Muinaisjäännöstyyppi)
tienpohjat (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-DBAB9FAF-5A09-9BEE-C9A3-0FB34FA47E0A (local)
Valmistus:
ajoittamaton Lentävänniemi, Tampere, Suomi
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...0FB34FA47E0A