asuinkiinteistö; Tahmelankatu 21

Tahmelankadun varressa sijaitseva suorakaiteenmuotoinen kadulta loivasti länteen laskeva tontti, jolla 1950-60-lukujen taitteessa valmistunut pienehkö satulakattoinen omakotitalo. Rakennushistoriallinen arvo – Rakennusperinteinen Tahmelankatu 21 on Tahmelan modernia rakentamista edustava kiinteistö. Yksittäispientalotyyppinen 1960-luvun alussa rakennettu asuinrakennus on rankorakenteinen, muodoltaan ja rakennusmateriaaleiltaan ajalle tyypillinen omakotitalo. Rakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäiset julkisivumateriaalit, muodot ja tyylin. Pihan yleisilme on pääosin alueen 1900-luvun alkupuolen asuinrakennuksille tyypillinen. Ympäristöarvo – Maisemallisesti keskeinen sijainti Tontilla puuston suojaamine asuinrakennuksineen on melko vähäinen merkitys Tahmelankadun katumaisemassa, mutta kohtalainen merkitys tontin länsipuolen palstaviljelyalueen avoimessa maisemassa.

Materialets användarrättigheter
julkinen
QR-kod

För materialet ansvarar

asuinkiinteistö; Tahmelankatu 21

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Museokeskus Vapriikki
Inventarienummer
Tahmelankatu 21 2012/0096
Annan klassifikation
asuinkiinteistö (kohdetyyppi)
tontti (nykyinen tilatyyppi)
tontti (historiallinen tilatyyppi)
Tillverkning
odaterad Tahmelankatu 21
Tillgänglig på nätet siiri.tampere.fi/displayO...E2188C23AE69