Haku

arkeologinen kohde; Penttilä

Lempäälän Aimalan Penttilän tilan pohjoiskoillispuolella, metsäisellä ja loivapiirteisellä mäenrinteellä, rinteen etelään antavalla puolella sijaitsee viisi kivistä koottua röykkiötä. Röykkiöiden koko vaihtelee. Pienin röykkiöistä on halkaisijaltaan noin metrin, suurin noin neljä metriä. Osa röykkiöistä vaikuttaa selvästi luonteelta nuorehkoilta ollen koottu hieman lohkomaisista kivistä, osan kivet ovat pyöreämpiä luonnonkiviä. Kaikki röykkiöt ovat sammaloituneita. Pienimpiä röykkiöistä on vaikea erottaa maastossa, sillä ne ovat hyvin ruohottuneita. Rakenne A: röykkiö sijaitsee lähes suoraan pohjoiseen Penttilän pihapiirin pohjoisimman asuinrakennuksen pohjoisnurkasta. Kivirakenne on kasattu löyhästi melko suurista, sammaloituneista kivistä (halkaisija noin 20 - 40 cm) näitä hieman suuremman maakiven eteläpuolelle. Röykkiö on korkeudeltaan alle puoli metriä ja halkaisijaltaan noin kaksi metriä. Rakenteen suurpiirteinen sijainti P: 6804148, I: 323634. Rakenne B: Röykkiö sijaitsee edellisestä muutaman kymmenen metriä länsiluoteeseen. Se on halkaisijaltaan 3-4m ja korkeutta sillä on noin puoli metriä. Röykkiön kivet ovat sammaloituneita ja halkaisijaltaan pääsääntöisesti 20-30 cm. Kivet ovat luonnonkiviä, mutta röykkiön luoteisreunalla on muutama erillinen, suurempi lohkokivi. Rakenteen suurpiirteinen sijainti P: 6804153, I: 323609. Rakenne C: Röykkiö C sijaitsee muutaman kymmenen metriä luoteeseen röykkiöstä B. Röykkiö C on varsin maantasainen ja heinittynyt. Röykkiön vieressä kasvaa nuoria kuusia. Rakenteen halkaisija turpeen läpi tunnusteltuna vaikuttaisi olevan noin 1,5 m. Rakenteen kivet ovat turpeen alla, mutta osa kivistä pilkistää turpeen lomasta. Rakenteen suurpiirteinen sijainti P: 6804168, I: 323588. Rakenne D: Röykkiö D sijaitsee muutaman kymmenen metriä röykkiöstä C pohjoisluoteeseen. Kyseessä on hyvin pieni, muutamista kivistä koostuva, matala, sammaloitunut röykkiö/kivikasa, jonka halkaisija on puolisen metriä ja korkeus suurimmillaan 20 cm. Rakenne vaikuttaa luonteeltaan resentiltä. Rakenteen suurpiirteinen sijainti P: 6804193, I: 323581. Rakenne E: Rakenne E sijaitsee muutaman kymmenen metriä etelälounaaseen röykkiöstä C. Se on koottu löyhästi hieman suuremman kiven pohjoispuolelle, rinteessä olevaan tasaisempaan kohtaan. Kivet röykkiössä ovat osittain lohkokiviä. Rakenteen halkaisija on noin kaksi metriä ja korkeutta sillä on alle puoli metriä. Röykkiö vaikuttaa luonteeltaan resentiltä. Rakenteen suurpiirteinen sijainti P: 6804133, I: 323581. Havaituista rakenteista röykkiöt A - C omaavat eniten arkeologista potentiaalia, röykkiöt D ja E ovat todennäköisesti resenttejä. Röykkiöiden alueella ja läheisyydessä sijaitsee 1950-1990-lukujen peruskartoissa metsäautoteitä ja 1970-luvun peruskartoista alkaen nyt jo purettuja rakennuksia, joten röykkiöt saattavat liittyä myös niihin. Röykkiöitä ei tutkittu tarkastuksen yhteydessä maahan kajoavin toimenpitein, eikä niiden ajoitusta tai funktiota voitu siten määrittää tarkemmin.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo

arkeologinen kohde; Penttilä

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000041893
Muu luokitus
kivirakenteet (Muinaisjäännöstyyppi)
röykkiöt (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000041893 (muinaisjäännöstunnus)
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-F800FCBF-270A-C5F8-2FCE-53269E5C4796 (local)
Valmistus
Lempäälä, Suomi
Luokitus
kivirakenteet (Muinaisjäännöstyyppi)
Verkossa saatavilla