Hänvisningar gällande denna post

APA-referens

Åström, B., Åström, B. & Åström, H. SLS 1555 Veterinär Bernhard Åströms glasplåtsamling (1985-2017).

Chicago-stil citat

Åström, Bernhard, Börje Åström, och Henrik Åström. SLS 1555 Veterinär Bernhard Åströms Glasplåtsamling (1985-2017).

MLA-referens

Åström, Bernhard, Börje Åström, och Henrik Åström. SLS 1555 Veterinär Bernhard Åströms Glasplåtsamling (1985-2017).

Harvard-stil citat

Åström, B., Åström, B. & Åström, H. SLS 1555 Veterinär Bernhard Åströms glasplåtsamling (1985-2017).

Kom ihåg att kontrollera att källhänvisningarna är korrekta innan du använder dem i din text.