Sökning

SLS 1555_1391 Kyrkslätts ulaner i Hangö.‎ (1920)

QR-kod

För materialet ansvarar

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

SLS 1555_1391 Kyrkslätts ulaner i Hangö.‎ (1920)

Kyrkslätts ulaner i Hangö.

Kyrkslätts ulaner i Hangö. Elfving med sin pluton. 3. från vänster Harald Gestranius, Estby Nikus, 4. från vänster Osvald Öfverström, Estby Kärras, 5. från vänster Albin Grundman, Estby Oppibacka och 7. från vänster Ragnar Ljungqvist, Estby Kattholm.

Sparad:

Kyrkslätts ulaner i Hangö.‎ (1920) SLS 1555_1391

Visa hela posten