Alma Lindeberg hjälper en man på stranden. (1920)

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

För materialet ansvarar

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

Alma Lindeberg hjälper en man på stranden. (1920)

Alma Lindeberg hjälper en man på stranden.
Bilder ur samlingen ingår i boken "Livet genom en lins. Fotografier av Bernhard Åström" (Meddelanden från Folkkultursarkivet nr 15, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland) 1994, nyutgåva 2015. Redaktörer Helena Jerman, Janne Rentola och Marika Rosenström.

Sparad:
Kontext
Arkiv
SLS 1555 Veterinär Bernhard Åströms glasplåtsamling
Materialtyp
Fotografi
Omfattning
0,43 hyllmeter
glasplåt
Språk
svenska
Signum
SLS 1555_1665
Upphovsmän
Ämnen
Användarrättigheter
CC BY 4.0
Placering
Traditions- och språksamlingen
Laddar...