Sökning

Bäss-horn el. rädda handen (1931)

QR-kod

För materialet ansvarar

  • Svenska litteratursällskapet i Finland

Bäss-horn el. rädda handen (1931)

Rädda handen: en person stack fram sin hand eller lade den på bordet. En annan skulle slå på, men den förste skulle då rycka undan handen. Han fick hålla på tills han träffade, då byttes turerna om. Ibland turade man efter varje slag. (Joh, Bondfolk, 55 år, Kalaks, Närpes.)

Bässhorn: samma lek som ovan, men man var flere deltagare. Den som skulle slå sade t.ex. ko-horn, oxhorn, svinhorn. Då fick han slå, träffade det så fick den som blivit slagen börja säga olika djurnamn, jämte ordet horn. Så fort ett djur som icke i verkligheten ägde horn blev sagt fick man draga händerna bort och undvika slaget. Den som talade fick gyckla och narra de andra. Ibland föreskrevs pant, om man drog undan handen i otid. (Arthur Norback, 68 år, Fladan, Sideby.) Forografiet taget i Ömossa, Sideby.

Bilder ur samlingen ingår i Maximilian Stejskal: Folklig idrott. Folklivsstudier III utgivna genom Folkkultursarkivet. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1954 .

Sparad:
Kontext
Arkiv
SLS 403 Idrottslekar
Materialtyp
Fotografi
Upphovsmän
Signum
SLS 403 foto 10
Ämnen
Omfattning
0,04 hyllmeter
glasplåt
Språk
svenska
Användarrättigheter
CC BY 4.0
Placering
Traditions- och språksamlingen
Datum
1931
Laddar...