Sökning

Grupporträtt av tjänstemän för linneavdelningen vid bomullspinneriet ab John Barker & co i Åbo. Stående från vänster till höger: Fritz Sterner (rikssvensk) och Gustaf (Gösta) Björk. Sittande från vänster till höger: fröken Sofie Pettersson, en släkting till familjen Nils Sundahl, Karl Svenning (rikssvensk), spinnmästaren Walker, fröken Anna Brandt ? Ateljéfotografi.

QR-kod

För materialet ansvarar

  • Åbo Akademis arkivsamlingar - Bildsamlingarna

Grupporträtt av tjänstemän för linneavdelningen vid bomullspinneriet ab John Barker & co i Åbo. Stående från vänster till höger: Fritz Sterner (rikssvensk) och Gustaf (Gösta) Björk. Sittande från vänster till höger: fröken Sofie Pettersson, en släkting till familjen Nils Sundahl, Karl Svenning (rikssvensk), spinnmästaren Walker, fröken Anna Brandt ? Ateljéfotografi.

Grupporträtt av tjänstemän för linneavdelningen vid bomullspinneriet ab John Barker & co i Åbo. Stående från vänster till höger: Fritz Sterner (rikssvensk) och Gustaf (Gösta) Björk. Sittande från vänster till höger: fröken Sofie Pettersson, en släkting till familjen Nils Sundahl, Karl Svenning (rikssvensk), spinnmästaren Walker, fröken Anna Brandt ? Ateljéfotografi.

För mer information, kontakta Åbo Akademis bibliotek, Bildsamlingarna, http://www.abo.fi/bibliotek/bibhandbild

Sparad: