Sökning

B/11664: Emil Rosenqvist demonstrerar hur man hänger upp grimnät på Kalvö i Barösund, Ingå.

QR-kod

För materialet ansvarar

  • Åbo Akademis arkivsamlingar - Cultura

B/11664: Emil Rosenqvist demonstrerar hur man hänger upp grimnät på Kalvö i Barösund, Ingå.

För mer information, kontakta Cultura, https://www.abo.fi/om-abo-akademi/arkiv-och-museer/cultura/

Sparad:
Stäng

Påverka Finnas utveckling och svara på enkäten!

Bland alla som svarat på enkäten lottar vi ut 10 st. Museikort.

Svara

Nej tack