Sökning

B: 22809

QR-kod

För materialet ansvarar

  • Åbo Akademis arkivsamlingar - Cultura

B: 22809

Gammal kvinna på åldringshem

För mer information, kontakta Cultura, https://www.abo.fi/om-abo-akademi/arkiv-och-museer/cultura/

Sparad: