mt4489: Upplimmat bandprov mönstrat i rött och vitt (rosa?). Kristinestadstrakten, IV Db 1 Kristinestadstrakten, IV Db 1

Materialets användarrättigheter
QR-kod

mt4489: Upplimmat bandprov mönstrat i rött och vitt (rosa?). Kristinestadstrakten, IV Db 1 Kristinestadstrakten, IV Db 1

mt4489.jpg (Åbo Akademis arkivsamlingar - Cultura)
Sparad: