mt4490: Upplimmat bandprov mönstrat i rött och vitt. Kristinestadstrakten, IV Db 2 Kristinestadstrakten, IV Db 2

Materialets användarrättigheter
QR-kod

mt4490: Upplimmat bandprov mönstrat i rött och vitt. Kristinestadstrakten, IV Db 2 Kristinestadstrakten, IV Db 2

mt4490.jpg (Åbo Akademis arkivsamlingar - Cultura)
Sparad: