mt4492: Upplimmat bandprov, två bitar som visar olika sidor av bandet. Bandet är mönstrat i rött och vitt. KBandet är mönstrat i rött och vitt. Kristinestadstrakten. IV Db 4 Kristinestadstrakten. IV Db 4 IV Db 4

QR Code

mt4492: Upplimmat bandprov, två bitar som visar olika sidor av bandet. Bandet är mönstrat i rött och vitt. KBandet är mönstrat i rött och vitt. Kristinestadstrakten. IV Db 4 Kristinestadstrakten. IV Db 4 IV Db 4

mt4492.jpg (Åbo Akademi University archives - Cultura)
Saved in: