mt4493: Upplimmat bandprov, två bitar som visar olika sidor av bandet. Bandet är mönstrat i blått och vitt. Bandet är mönstrat i blått och vitt. Kristinestadstrakten. IV Db 5 Kristinestadstrakten. IV Db 5 IV Db 5

QR Code

mt4493: Upplimmat bandprov, två bitar som visar olika sidor av bandet. Bandet är mönstrat i blått och vitt. Bandet är mönstrat i blått och vitt. Kristinestadstrakten. IV Db 5 Kristinestadstrakten. IV Db 5 IV Db 5

mt4493.jpg (Åbo Akademi University archives - Cultura)
Saved in: