mt4494: Upplimmat bandprov, två bitar som visar olika sidor av bandet. Bandet är mönstrat i rött (orangeröttBandet är mönstrat i rött (orangerött) och vitt. Kristinestadstrakten. IV Db 6 Kristinestadstrakten. IV Db 6 IV Db 6

Aineiston käyttöoikeudet
QR-koodi

mt4494: Upplimmat bandprov, två bitar som visar olika sidor av bandet. Bandet är mönstrat i rött (orangeröttBandet är mönstrat i rött (orangerött) och vitt. Kristinestadstrakten. IV Db 6 Kristinestadstrakten. IV Db 6 IV Db 6

mt4494.jpg (Åbo Akademin arkistokokoelmat - Cultura)
Tallennettuna: