mt4494: Upplimmat bandprov, två bitar som visar olika sidor av bandet. Bandet är mönstrat i rött (orangeröttBandet är mönstrat i rött (orangerött) och vitt. Kristinestadstrakten. IV Db 6 Kristinestadstrakten. IV Db 6 IV Db 6

QR Code

mt4494: Upplimmat bandprov, två bitar som visar olika sidor av bandet. Bandet är mönstrat i rött (orangeröttBandet är mönstrat i rött (orangerött) och vitt. Kristinestadstrakten. IV Db 6 Kristinestadstrakten. IV Db 6 IV Db 6

mt4494.jpg (Åbo Akademi University archives - Cultura)
Saved in: