mt4495: Upplimmat bandprov, två bitar som visar olika sidor av bandet. Bandet är mönstrat i blått och vitt. Bandet är mönstrat i blått och vitt. Kristinestadstrakten. IV Db 7 Kristinestadstrakten. IV Db 7 IV Db 7

Materialets användarrättigheter
QR-kod

mt4495: Upplimmat bandprov, två bitar som visar olika sidor av bandet. Bandet är mönstrat i blått och vitt. Bandet är mönstrat i blått och vitt. Kristinestadstrakten. IV Db 7 Kristinestadstrakten. IV Db 7 IV Db 7

mt4495.jpg (Åbo Akademis arkivsamlingar - Cultura)
Sparad: