mt4497: Upplimmat bandprov mönstrat i rött, vitt, brunt och gult. Kristinestadstrakten, IV Db 9 Kristinestadstrakten, IV Db 9

Materialets användarrättigheter
QR-kod

mt4497: Upplimmat bandprov mönstrat i rött, vitt, brunt och gult. Kristinestadstrakten, IV Db 9 Kristinestadstrakten, IV Db 9

mt4497.jpg (Åbo Akademis arkivsamlingar - Cultura)
Sparad: